Tidsregistrering: med timebank

EUs tidsdirektiv, flextid, tjek ind og ud af daglig arbejdstid

Ulrik Baadsgaard Christensen avatar
Skrevet af Ulrik Baadsgaard Christensen
Opdateret over en uge siden

Tidsregistrering - med timebank

Afklaring af tidsregistreringsmetode

BitaBIZ supporterer 2 metoder til registrering af arbejdstimer afregnet til en timebank.

Metoden en personalegruppe skal anvende vælges på medarbejdernes politik:

Læs mere nedenfor omkring hvordan de 2 metoder virker:

1. Medarbejder skal kun registrere overarbejde og afspadsering​
Kun registrering ved afvigelse fra officiel arbejdstid
​📑 Brugervejledning: indtastning af overarbejde & afspadsering
📑 Læs hvordan jobkoder på overarbejde oprettes

Klik på billedet for at se metoden:

2. Medarbejder skal tjekke ind og ud (flextid)

Klik på billedet for at se metoden:

💁 Når registreringsmetoden er afklaret - gemmes den ønskede metode til jeres tidsregistrering på politikken. Og den er herefter gældende for medarbejderne tilkoblet politikken.

Vælg normtidsmetode

BitaBIZ har 2 normtidsmetoder

Åbn fanen "Arbejdsuge" på politikken for at opsætte en metode.

ℹ️ Du skal vælge en af de 2 standard normtidsmetoder for at kunne anvende tjek ind/ud (flextid).

ℹ️ Det er ikke nødvendigt at oprette en normtidsmetode for at anvende registrering af overarbejde & afspadsering. Men det anbefales at gøre det.

  1. Indtast officiel start- og sluttidspunkt pr. arbejdsdag (Default)

    💁 Anvend denne metode til personalegrupper der har en fast arbejdstidsplan, der ikke ændrer sig meget

    📑 Vejledning til oprettelse af start- og sluttidspunkt: Klik her  2. Indtast kun netto timer per arbejdsdag

    💁 Anvend denne metode til personalegrupper der ikke har en fast arbejdstidsplan ved at indtaste den gennemsnitlige daglige arbejdstid på ugentlig basis.


    📑 Vejledning til oprettelse af kun netto timer: Klik her​​

Med de 2 steps ovenfor er jeres tidsregistrering med timebank klar til at gå live 🛫

💁 Vi anbefaler at den brugervejledning, der beskriver jeres valgte registreringsmetode, deles med jeres medarbejdere

⬇️ Nedenfor beskriver vi flere muligheder der nemt tilkobles jeres tidsregistrering!

Tjekliste

Skal nogle af funktionerne nedenfor tilkobles jeres Tidsregistrering?

Beskeder

Push besked: Påmindelse

Hvis medarbejder glemmer at registrere sine timer, så sendes en venlig påmindelse dagen efter.

💁 Beskeden hjælper medarbejderne med at huske registrering af arbejdstid.

ℹ️ Gælder kun flextid

Live feed

Når medarbejder har tjekket ind oprettes automatisk en tæller på forsiden af mobilskærmen, der tæller antal timer tjekket ind og med direkte link til at tjekke ud.

ℹ️ Gælder kun flextid

Timebanksaldo meddelelser

Minusbalance

Medarbejderen kan anmode om afspadsering, hvor den resterende timebanksaldo går i minus.

📑 Godkendervejledning

💁 Godkenderen vil se dette ved håndtering af anmodningen. Balanceboksen er gul.

Plusbalance

Når timebankens saldo overstiger et valgt niveau af akkumulerede timer, kan en meddelelse sendes til godkender og medarbejder.

EU beskeder

Push besked: EUs 48 timers regel

💁 Automatisk beskedopfølgning til godkender og medarbejder hvis den gns. tid oprettet per uge overstiger et valgt antal timer i en 4 måneders periode.

Push besked: EUs hviletidsregel

💁 Hvis hviletiden på min 11 timer ikke overholdes kan der udsendes besked.

Jobkoder på overarbejde & udbetaling af saldi

Skal medarbejdere have adgang til at registrere overarbejde på jobkoder med en faktor?

ℹ️ Vejledning. Klik her!

💁 Overarbejds-jobkoder anvendes, hvis overarbejdstimerne skal aktivere en anden faktor end 1:1. For eksempel 1:2.

Skal medarbejderne have adgang til at anmode om udbetaling af optjente timer i timebanken?

💁 Udbetaling er en indstilling på politikken.

Max flextid plus timer per dag

Skal der være et maksimum på, hvor mange plustimer jeres medarbejdere kan optjene til timebanken per arbejdsdag?

ℹ️ Maksimumsgrænsen per dag er sat på politikken under: Arbejdsuge -> Max. plus timer

💁 Hvis medarbejder registrerer flere flere plus timer end maksimums-grænsen på dagen, får medarbejder besked om at timebanken kun opdateres med maksimum antal timer, f.eks. 2 timer.

ℹ️ Gælder kun flextid

Egne betalte pauser

Egne betalte pauser kan automatisk fratrækkes den registrerede arbejdstid.

📑 Læs mere om pauser her!

💁 Pauser kan målrettes specifikke personalegrupper.

Besvarede dette dit spørgsmål?