Godkendervejledning

Intro til godkender

Esben Hedegaard avatar
Skrevet af Esben Hedegaard
Opdateret over en uge siden


Velkommen til din godkenderrolle

BitaBIZ gør den nemt for dine medarbejdere at ansøge om ferie, registrere timer, samt dele deres fraværs status.
Registreringslogik

Sådan virker BitaBIZ...

Medarbejder kan ikke:

 • slette ferie og fraværs-registreringer tilbage i tiden.

 • ansøge om ferie tilbage i tiden.

 • melde sygedag tilbage i tiden eller i fremtiden. Sygedage skal meldes på dagen.

Medarbejder kan godt:

 • registrere løntimer og overarbejde tilbage i tiden.

 • registrere kørselsafregninger tilbage i tiden.

Chef/ godkender kan:

 • oprette og slette events tilbage i tiden og i fremtiden for sine medarbejdere.

 • godkende ansøgninger.

Chef/ godkender kan ikke:

 • Slette godkendte registreringer der er lønbehandlet. De er låst. Kontakt derfor jeres administration hvis en lønbehandlet registrering skal ændres.

ℹ️ For at løntimer, kørsel, m.f. kan udbetales via jeres lønkørsel skal de være godkendt af en chef.

Orienteringer

Dine medarbejdere bliver altid orienteret via e-mail når der slettes, oprettes, afvises eller godkendes events i deres kalender. Hvis der oprettes en note til en registrering, modtager medarbejder også denne via e-mail.Link til din Godkenderrolle

 • Det røde ikon tæller antal ansøgninger der afventer din godkendelse.

 • Du kan godkende flere ansøgninger på én gang fra listen. Markér med flueben de ansøgninger du vil godkende fra listen. Medarbejderne bliver automatisk orienteret via e-mail.  ℹ️ Har du mange timeansatte der registrerer deres daglige arbejdstid til lønafregning og du skal derfor behandle mange tidsregistreringer/timesedler? Læs mere her!

Medarbejder kalenderadgang

 1. Klik "Medarbejder kalenderadgang"

 2. Vælg en medarbejder fra listen

 3. Klik på en event i kalenderen der afventer godkendelse (events markeret med farven RØD afventer din godkendelse)

 4. Klik "NY REGISTRERING" for at oprette en registrering for en medarbejder

Team kalender

Hvor jeres Team kalenderen under fanen KALENDER typisk viser hele jeres virksomhed, viser TEAM KALENDEREN under din godkenderrolle kun de medarbejdere du er godkender for.

Klik på en event i Team kalender der afventer godkendelse. Herved kan du direkte i dit planlægningsoverblik godkende og afvise ansøgninger iht. jeres bemandingsbehov.


💁 Hints til din Team kalender

 1. Anvend status ikonerne til hurtigt at få overblik over hvem der er på kontoret, hvem der arbejder andet sted eller hvem der er fraværende.

 2. Opret afdelingsevents fra din Team kalender. Klik "Tilføj registrering" fra din Team kalender.

 • Markér de medarbejdere du vil booke.

 • Vælg dato og eventtype.

 • Hvis du tilføjer en note modtager dine medarbejdere denne sammen med din gruppebooking.


SMS/ e-mail beskeder

Markér hvornår du vil modtage besked, når en medarbejder opretter en registrering eller ansøgning. Læs mere her.

Hurtigt overblik over nøgletal for dit team

 • Via Kalenderadgang har du adgang til en enkelte medarbejders kalender. Kalenderen giver overblik over fordelingen af sygedage, ferie, m.f. henover et kalenderår for én medarbejder.

 • Via Statistik får du et samlet overblik for dit team for indeværende kalenderår eller ferieår. Læs mere her!

Online support

Hvis du har et spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte BitaBIZ. Læs mere her!

Besvarede dette dit spørgsmål?