Alle samlinger
Setup BitaBIZ
Normtimer | Egen betalte pauser
Opret officiel arbejdstid - med dagens nettotimer
Opret officiel arbejdstid - med dagens nettotimer

Officiel arbejdstid hvor kun arbejdsdagens daglige nettotimer er indtastet

Ulrik Baadsgaard Christensen avatar
Skrevet af Ulrik Baadsgaard Christensen
Opdateret over en uge siden

BitaBIZ har 2 metoder til normtid

  1. Dagens officielle start og sluttid er indtastet
    💁 Anvend denne metode til personalegrupper der har en fast arbejdstidsplan, der ikke ændrer sig meget. Læs mere her.

  2. Dagens nettotimer er kun indtastet - DENNE ARTIKEL!
    💁 Anvend denne metode til personalegrupper der ikke har en fast arbejdstidsplan.

  3. Man kan også frakoble normtid fra en politik
    💁 Anvend denne metode til løstansatte på timeløn eller til fastansatte der skal have en timebank- eller overarbejds-løsning uden normtime-styring.

Opret netto-timer per dag

Nettotimer for en personalegruppe

Åben fanen "Arbejdsuge" på en politik.

Vælg normtidsmetoden: Indtast kun netto timer pr. arbejdsdag

💁 Nettotimer indtastet på en politik er automatisk gældende for alle medarbejdere på politikken.

Nettotimer per medarbejder

Åben fanen "Arbejdsuge" på medarbejderens stamdatakort:

💁 Nettotimer indtastet på medarbejderens stamdatakort overskriver standardtiden indtastet på medarbejderens politik.

💁 På stamdatakortet kan nettotiden variere imellem lige og ulige uger.

Historik på normtid

Hvis normtiden ændres fastholdes den historiske normtid anvendt på tidligere gemte registreringer.

Ny normtid er derfor kun gældende for nye registreringer der oprettes.

Registreringer der anvender nettotimer

Påmindelser

Påmindelse: Push besked

💁 Hvis en dag med normtid oprettet ikke er udfyldt med arbejdstid eller fravær kan der udsendes en påmindelse.

Flextid

Flextid

💁 Flextid anvender nettotimer til at afregne arbejdstid til timebanken med dagens plus eller minustid.

Afspadsering

Afspadsering - hel dag

💁 En afspadseringsdag omregnes til dagens nettotid. Eksempelvis 7,5 timer.

Afspadsering - timer fra/til

💁 Afspadseringstimer afregnes direkte til timebanken. Der er ikke nogen begrænsning på fra/til tidspunkt. Medarbejder skal derfor vide hvornår arbejdsdagen starter og slutter.

Fravær

Feriefri - dag(e)

💁 En feriefri-dag omregnes til dagens nettotid. Eksempelvis 7,5 timer.

Feriefri-timer

💁 Feriefri-timer afregnes direkte til timebanken for feriefri. Der er ikke nogen begrænsning på fra/til tidspunkt. Medarbejder skal derfor vide hvornår arbejdsdagen starter og slutter.

Sygetimer

💁 Hvis sygetimer aktiveres omregnes timer til dage i medarbejders statistik.

Omvendt kan en hel sygedag, med normtid oprettet, afregnes i timer.

Andre vejledninger relateret til denne vejledning

📑 Opret officiel arbejdstid - med start og slut tid per dag. Klik her.

📑 Opret egenbetalte pauser. Klik her.

Besvarede dette dit spørgsmål?