Spring videre til hovedindholdet
Alle samlingerSetup BitaBIZNormtimer | Egen betalte pauser
Opret officiel arbejdstid - med start og slut tid per dag
Opret officiel arbejdstid - med start og slut tid per dag

Normtid hvor arbejdsdagens officielle starttid og sluttid er indtastet

Esben Hedegaard avatar
Skrevet af Esben Hedegaard
Opdateret over en uge siden

BitaBIZ har 2 metoder til normtid

 1. Dagens officielle start og sluttid er indtastet - DENNE ARTIKEL!
  💁 Anvend denne metode til personalegrupper der har en fast arbejdstidsplan, der ikke ændrer sig meget.

 2. Dagens nettotimer er kun indtastet
  💁 Anvend denne metode til personalegrupper der ikke har en fast arbejdstidsplan. Læs mere her.

 3. Man kan også frakoble normtid fra en politik
  💁 Anvend denne metode til løstansatte på timeløn eller til fastansatte der skal have en timebanksløsning uden normtime-styring.

Opret normtid med starttid og sluttid per arbejdsdag

Normtid for en personalegruppe

Åben fanen "Arbejdsuge" på en politik.

Vælg normtidsmetoden:

 1. Indtast officielt start- og sluttidspunkt per arbejdsdag

 2. Indtast start og sluttid per arbejdsdag

💁 Normtid indtastet på en politik er automatisk gældende for alle medarbejdere på politikken.

Normtid per medarbejder

Åben fanen "Arbejdsuge" på medarbejderens stamdatakort:

💁 Normtid indtastet på medarbejderens stamdatakort overskriver normtiden indtastet på medarbejderens politik.

💁 På stamdatakortet kan normtiden variere imellem lige og ulige uger.

Maks plus timer pr. dag

ℹ️ Kun til flextid

Åbn fanen "Arbejdsuge" på en politik eller medarbejderens stamkort.

💁 De timer, der indtastes i "Max plus timer" bestemmer hvor mange timer, der som maksimum kan optjenes til timebanken på dagen. Se registreringsbeskeden her!

Historik på normtid

Hvis normtiden ændres, fastholdes den historiske normtid anvendt på tidligere gemte registreringer.

Ny normtid er derfor kun gældende for nye registreringer der oprettes.

Registreringer der anvender start og slut tid

Påmindelser

Påmindelse: Push besked

💁 Hvis en dag med normtid oprettet ikke er udfyldt med arbejdstid eller fravær kan der udsendes en påmindelse.

Tidsregistrering - uden timebank

Rediger dagens automatisk oprettede normtid hvis afvigelse.

💁 Tidsmetoden: "Rediger dagens normtid hvis afvigelse" kræver at normtid med start og slut tid er oprettet. Den anvendes til at oprette arbejdstid kl. 9 på arbejdsdage.

Tidsregistrering - med timebank

Flextid

💁 Flextid anvender normtid til at afregne arbejdstid til timebanken med dagens plus eller minustid.

Afspadsering

💁 Dagens arbejdstid er præ-udfyldt med fra/ til for hele arbejdsdagen. Medarbejder kan justere tidspunktet.

💁 Medarbejder kan ikke oprette afspadsering udenfor normal arbejdstid. Kun indenfor.

Overarbejde

💁 Appen foreslår automatisk fra/til tid for overarbejdet til at være før eller efter officiel arbejdstid. Tidspunktet registreringen oprettes bestemmer hvilket tidspunkt appen vælger.

💁 Der kan ikke oprettes overarbejde indenfor normal arbejdstid.

Fravær

Feriefri-timer

💁 Dagens arbejdstid er præ-udfyldt med fra/ til for hele arbejdsdagen når der vælges timer. Medarbejder kan justere tidspunktet.

💁 Medarbejder kan ikke oprette feriefri udenfor normal arbejdstid. Kun indenfor.

Sygetimer

💁 Dagens arbejdstid er præ-udfyldt med fra/ til for hele arbejdsdagen når der vælges timer. Medarbejder kan justere tidspunktet.

💁 Medarbejder kan ikke oprette sygetimer udenfor normal arbejdstid. Kun indenfor.

Andre vejledninger relateret til denne vejledning

📑 Opret officiel arbejdstid - kun med dagens nettotimer. Klik her.

📑 Opret egenbetalte pauser. Klik her.

Besvarede dette dit spørgsmål?