Alle samlinger
Brugervejledninger
Arbejdstid - med timebank
Overarbejde & afspadserings-registrering
Overarbejde & afspadserings-registrering

Overarbejde & afspadserings-registreringer der opdaterer min timebank

Esben Hedegaard avatar
Skrevet af Esben Hedegaard
Opdateret over en uge siden

Overarbejde & afspadsering

Åbn din mobilapp, Outlook-app eller webportalen

Anmod om afspadsering

Klik: Tilføj registrering

Vælg: Overarbejde/ afspadsering -> Afspadsering

Du har adgang til en af 2 metoder til at anmode om afspadsering.

Appen kender din arbejdsdag og forudfylder hele arbejdsdagen.

Appen kender ikke din arbejdsdag.

💁 Juster om nødvendigt start- og sluttidspunktet. Det er ikke muligt at anmode om afspadsering uden for din officielle arbejdstid.

💁 Tilføj start- og sluttidspunkt for din afspadsering.

💁 Anmod om hel afspadseringsdag?

Vælg "Hel dag" og arbejdstiden for hele dagen fratrækkes din timebank.

Registrering af overarbejde

Klik: Tilføj registrering

Vælg: Overarbejde/ afspadsering -> Overarbejde

Du har adgang til en af 2 metoder til at registrere overarbejde

Tilføj start- og sluttidspunkt for dit overarbejde

Tilføj kun antal timer for dit overarbejde

💁Tilføj start- og sluttidspunkt for dit overarbejde:

ℹ️ Hvis appen kender din arbejdsdag. Appen vil foreslå starttidspunktet for dit overarbejde baseret på det aktuelle tidspunkt:

💁 Tilføj kun antallet af overarbejdstimer:

Overarbejds-jobkoder, egne betalte pauser, løntimer og anmodning om udbetaling af saldo

Overarbejds-jobkoder?

Har du adgang til at vælge forskellige jobkoder for overarbejde?

Vælg den jobkode der beskriver det overarbejde du har udført. For eksempel arbejde i weekenden.

Forskellige jobkoder kan have forskellig faktorindtjening. For eksempel kan 1 times overarbejde opdatere din timebank med 1,5 time.

Egne betalte pauser?

Hvis du afspadserer. Din egen betalte pause vil ikke være inkluderet i din timebankreduktion.

Overarbejds-jobkoder til udbetaling?

Har du adgang til overarbejds-jobkoder, hvor dine overarbejdstimer videresendes til udbetaling og ikke tilføjes din timebank?

💁 Klik på en overarbejdsregistrering i din kalender for at se, om den er udbetalt.

Adgang til at anmode om udbetaling af din timebanksaldo?

💁 Klik på linket Udbetaling for at anmode om udbetaling af dine timebank-timer.

Besvarede dette dit spørgsmål?