Flextid - regler og logik

Hvordan fungerer flextid sammen med ferie & fravær og overarbejde/afspadsering mv?

Esben Hedegaard avatar
Skrevet af Esben Hedegaard
Opdateret over en uge siden

Introduktion to Flextid

Flextid anvendes af medarbejdere, der tjekker ind og ud hver dag, når de er på arbejde.

Den registrerede arbejdstid pr. dag opdaterer Timebanken i overensstemmelse med arbejdsdagens officielle arbejdstid.

Tjekliste: regler og logik

Flextid anvendes sammen med ferie & fravær, overarbejde/afspadsering og dagebankmodulet.

Ferie & fravær

Registrering af hele dage

En hel feriedag tæller den officielle normtid, der er oprettet for den pågældende dag. Der er ingen justering af timebanken.

ℹ️ Det er ikke muligt at registrere flextid på en dag, der allerede er booket med en hel dags Ferie & fravær.

Registrering af halve dage

Halv dag tæller halvdelen af den daglige officielle normtid, der er oprettet for den pågældende dag.

ℹ️ Halve dage skal kombineres med en flextidsregistrering og summen af de to tæller for dagens arbejdstid, som så justerer timebankens saldo.

Registrering i timer: Feriefri, Syg og barn syg

De registrerede ferie & fraværstimer tæller med.

ℹ️ Registrerede timer skal kombineres med en flextidsregistrering og den samlede sum af registrerede timer tæller som dages arbejdstid, som så justerer timebankens saldo.

Weekender & arbejdsfrie hverdage

Registreret flextid i weekender og på arbejdsfrie hverdage, hvor den officielle normtid ikke er fastsat (normtid = 0)

Den samlede sum af registrerede timer på disse dage tæller som plustid.

Derfor opskrives timebanken med den totale sum af registrerede arbejdstimer.

Helligdage

Halve helligdage

Tæller halvdelen af den daglige officielle normtid, der er oprettet for den pågældende dag.

Halv helligdag skal kombineres med en flextidsregistrering og summen af de to tæller for dagens arbejdstid, som så justerer timebankens saldo.

Hele helligdage

Tæller dangens officielle normtid, der er oprettet for den pågældende dag.


ℹ️ Hvis en flextidsregistrering er registreret på en hel helligdag, vil timebanken blive opskrevet med den samlede sum af registrerede arbejdstimer den pågældende dag.

Overarbejde/ Afspadsering

Afspadsering

Tælles som dagens oficielle normtimer, der er sat op for den pågældende dag, som så trækkes fra timebanken.

ℹ️ Afspadsering skal registreres som en hel dag. Det er ikke muligt at registrere både flextid og afspadsering samme dag.

Overarbejde

Overarbejdsregistreringer vil altid opskrive timebanken med registrerede overarbejdstimer.

Dagebank

Hele dage

Tæller neutralt. dvs. en hel plus- eller minusdag justerer kun dagbankens saldo, men der er ingen justering af timebanken.

Halve dage

Kan ikke benyttes sammen med flextidsregistrering.

Arbejdsdag uden registreringer

Ingen registrering oprettet overhovedet

💁 En påmindelse om, at der mangler en registrering, kan sendes til medarbejderen.

Hvis medarbejderen ikke har oprettet nogen registreringer på en arbejdsdag, hverken arbejdstid eller fraværsårsag (ferie, sygemelding eller afspadsering), så foretages der ingen ændringer/tilpasninger til medarbejderens timebanksaldo den pågældende dag.

Besvarede dette dit spørgsmål?