Alle samlinger
Setup BitaBIZ
Tidsregistrering - uden timebank
Tidsregistrering uden timebank: Timelønnede
Tidsregistrering uden timebank: Timelønnede

Løntimer, tillæg

Esben Hedegaard avatar
Skrevet af Esben Hedegaard
Opdateret over en uge siden

Vælg af tidsregistreringsmetode

BitaBIZ supporterer 3 metoder til registrering af timer for timelønnede.

Metoden en personalegruppe skal anvende vælges på medarbejdernes politik:

Læs mere nedenfor omkring hvordan de enkelte metoder virker:

 1. Medarbejder skal indtaste fra og til tidspunkt
  📑 Læs brugervejledning til indtastning af start/sluttid samlet her!

 2. Medarbejder skal indtaste timeantal
  📑 Læs brugervejledning til indtastning af timer her!

 3. Medarbejder skal tjekke ind og ud
  📑 Læs brugervejledning til tjek ind/ud her!

ℹ️ Godkendelseskrav til tidsregistreringer kan tilkobles eller frakobles.

ℹ️ Aktiver adgang til jobkoder som beskrevet i sektionen nedenfor.

💁 Når registreringsmetoden og godkenderflow er afklaret - gemmes den ønskede metode til jeres tidsregistrering på politikken. Og den er herefter gældende for medarbejderne tilkoblet politikken.

Opret lønsats-jobkoder til lønafregning

Til lønafregning skal der som minimum oprettes/ anvendes én løn-sats jobkode.

Navngiv eksempelvis jobkoden: "Normaltimer" eller "Løntimer".

Opret alle jeres lønsats jobkoder. Læs mere om hvordan du opretter jobkoderne her!

ℹ️ Husk at markere adgang til jobkoder på politikken.

Adgang til tidsregistrering

På politikken indstilles den registreringsmetode medarbejderne skal anvende til at registrere tid efter.

Adgang til tidsregistrering gives fra medarbejdernes stamdatakort:

💁 Vi anbefaler at de globale standardindstillinger for adgang til tidsregistrering indstilles til automatisk at give adgang for alle medarbejdere. Læs mere her"

Med de 3 steps ovenfor er jeres tidsregistrering til lønafregning klar til at gå live 🛫:

 • Valg af registreringsmetode

 • Oprettelse af mindst én lønsats-jobkode

 • Adgang til tidsregistrering

💁 Vi anbefaler at den brugervejledning, der beskriver jeres valgte registreringsmetode, deles med jeres medarbejdere. Klik her! 🛩️

💁 Husk også at dele jeres godkendervejledning. Den ligger her! ✈️

⬇️ Nedenfor beskriver vi flere muligheder der nemt tilkobles jeres tidsregistrering!

Tjekliste til BitaBIZ tidsløsning

Skal nogle af funktionerne nedenfor tilkobles?

Løntimer og pauser

Arbejdstid kan overføres til lønsystem.

💁 Timer der er lønafregnet låses og kan derfor ikke ændres af medarbejder og godkender.

Egne betalte pauser fratrækkes den registrerede arbejdstid.

💁 Pauser kan målrettes forskellige personalegrupper. Der kan oprettes flere pauser per dag.

Beskeder

Push besked: Påmindelse

Hvis medarbejder glemmer at registrere sine timer, så sendes en venlig påmindelse dagen efter.

💁 Der udsendes kun besked, hvis den foregående dag er en arbejdsdag og ikke er booket med fravær.

ℹ️ Denne påmindelse kræver normtid oprettet. Fordi en dag uden normtid oprettet er en fridag og så udsendes der ikke en påmindelse.

Vejledninger til normtidsmetoder:

Live feed: Husk at tjekke ud i dag

Når medarbejder har tjekket ind oprettes automatisk en tæller på forsiden at mobilskærmen der tæller antal timer tjekket ind og med direkte link til at tjekke ud.

ℹ️ Denne påmindelse er kun supporteret af tidsmetoden tjek ind/ud.

SMS besked: Godkend timer

Opfølgning til godkender hvis manglende godkendelse af timer op til lønafregningen.

💁 Timer der ikke er godkendt kommer ikke med i løneksporten.

ℹ️ SMS teksten der udsendes er fritekst og oprettes derfor af jeres BitaBIZ admin.

EU beskeder

Push besked: EUs 48 timers regel

💁 Automatisk beskedopfølgning til godkender og medarbejder hvis den gns. tid oprettet per uge overstiger et valgt antal timer i en 4 måneders periode.

Push besked: EUs hviletidsregel

💁 Hvis hviletiden på min 11 timer ikke overholdes kan der udsendes besked.

Besvarede dette dit spørgsmål?