Intro til lønsystem eksport


Standardreglerne for tidsregistrering med BitaBIZ er som følger:

En medarbejder kan:

 • ikke slette eller oprette ferie- og sygedage tilbage i tiden.
 • kan godt oprette løntimer frem og tilbage i tiden.
 • kan godt oprette kørsel frem og tilbage i tiden.
 • kan godt oprette overarbejdstimer tilbage i tiden.

En chef kan:

 • slette og oprette ferie- og sygedage tilbage i tiden.
 • oprette og slette løntimer frem og tilbage i tiden.
 • oprette og slette kørsel frem og tilbage i tiden.
 • oprette og slette overarbejdstimer frem og tilbage i tiden.

Reglerne for at en registrering kommer med i en lønsystem eksport:

 • Hvis en registrering afventer godkendelse hos chefen kommer den ikke med.
 • Hvis medarbejder ikke har fået tildelt løn-nummer i BitaBIZ, kommer medarbejderens registreringer ikke med.

Medarbejder og chefens behov for fleksibilitet ift. tidsregistrering udfordrer en fejlfri løneksport:

 • Timer og kørsel kan registreres efter der er kørt løn.
 • Registreringer kan blive godkendt efter der er kørt løn.

For at imødekomme behovet for at kunne efterregistrere timer og kørsel tilbage i tiden har BitaBIZ en lønsystem eksport der tager højde for efterregistreringer og for sent godkendte timer til gammel lønperiode:

Løneksport med periodestyring

Når Løneksport med periodestyring anvendes til at opdatere jeres lønsystem sker følgende:

 • Når en løndel er eksporteret til lønsystemet låses registreringen i BitaBIZ og medarbejder/chef kan se at timerne er udbetalt/ lønbehandlet.
 • En lønbehandlet registrering kan ikke slettes af chef og medarbejder. Nu er det kun Løn Admin rollen der kan slette registreringen.
 • Lønkørte løndele arkiveres og er herefter tilgængelig i Lønbehandlet arkivet.
 • Arkiverede løndele medtages ikke i fremtidige eksporter.

Den månedlige lønkørsel

Når du eksporterer direkte til jeres lønsystem er til-dato den dato du ønsker løndata til.

Fra-datoen er tilbage i tiden og denne dato bør være flere måneder tilbage i tiden. Eksempelvis 3 måneder/ lønperioder.

Herved fanger du ikke behandlede løndele tilbage i gamle lønperioder der ikke er udbetalt endnu:

 • timer der er efterregistreret tilbage i tiden til gammel lønperiode og som ikke er markeret/ arkiveret som lønbehandlet
 • timer og fravær der blev godkendt efter afsluttet lønkørsel

Hvordan eksporterer jeg til vores lønsystem?

 1. Klik Løn Admin -> Eksport -> Løneksport med periodestyring
 2. Vælg fra- og til-dato (Husk at tjekke tilbage i tiden for efterregistreringer)
 3. Klik Vis resultat

4. Når du klikker Eksportér til lønsystem sendes data enten elektronisk eller via en lønfil til jeres lønsystem.

5. Lønkørslen arkiveres som lønkørt i arkivet

Hvordan opsætter jeg vores lønsystem til BitaBIZ?

Fra siden "Løn eksport med periodestyring"

 1. Vælg jeres lønsystem:

2. Klik "Setup" og marker hvilke løndele der ønskes synkroniseret/ opdateret til jeres lønsystem. Læs mere her!

Fandt du dit svar?