Løneksport med periodestyring til jeres lønsystem

Løneksport med periodestyring skal altid anvendes til at opdatere jeres lønsystem.

Klik: Løn Admin -> Eksport -> Løneksport med periodestyring

Sådan virker det når du eksporterer til jeres lønsystem...

Medarbejders kalender

 • Når en registrering er eksporteret til lønsystemet låses registreringen i medarbejderens kalender og medarbejder, chef og løn administrator kan se at registreringen er udbetalt/ lønbehandlet ved at klikke på registreringen i medarbejderens kalender.

 • En lønbehandlet registrering kan ikke slettes af chef og medarbejder. Nu er det kun Løn Admin rollen der kan slette registreringen via kalenderadgang.

Arkiv (lønbehandlet)

 • Lønbehandlede registreringer arkiveres og er herefter tilgængelig i Arkivet "Lønbehandlet". Fra arkivet vil du altid kunne finde lønbehandlede registreringer og eksportere dem til Excel

 • Arkiverede registreringer medtages ikke i fremtidige lønsystem eksporter.

ℹ️ Du kan slette en arkivering fra lønbehandlet arkivet og så kan registreringerne eksporteres igen (klik på den røde skraldespand).

Reglerne for at en registrering kommer med i en lønsystem eksport:

 • Hvis en registrering afventer godkendelse hos chefen kommer den ikke med.

 • Hvis medarbejder ikke har fået tildelt løn-nummer i BitaBIZ, kommer medarbejderens registreringer ikke med.

💁 Hvis I følger best practice vejledningen i denne artikkel vil for sent godkendte eller efterregistrerede timer/dage komme med i efterfølgende lønsystem eksport.

Den månedlige lønkørsel

Når du eksporterer direkte til jeres lønsystem er til-dato den dato du ønsker løndata til.

Fra-datoen er tilbage i tiden og denne dato bør være flere måneder tilbage i tiden. Eksempelvis 3 måneder/ lønperioder.

Herved fanger du ikke behandlede løndele tilbage i gamle lønperioder der ikke er udbetalt/ behandlet endnu:

 • timer der er efterregistreret tilbage i tiden til gammel lønperiode og som ikke er markeret/ arkiveret som lønbehandlet

 • timer og fravær der blev godkendt efter afsluttet lønkørsel

Hvordan eksporterer jeg til vores lønsystem?

 1. Vælg fra- og til-dato (Husk at tjekke tilbage i tiden for efterregistreringer)

 2. Vælg de personalegrupper (politikker) der skal med i eksporten

3. Klik Vis resultat

 • hvis en registrering allerede er eksporteret tidligere vises dette og den kommer ikke med i eksporten.

 • hvis en medarbejder mangler lønnr. vises dette og medarbejderens registreringer kommer ikke med i eksporten.

 • hvis en tidligere løneksporteret registrering er slettet vises dette

4. Når du klikker Eksport sendes data enten elektronisk eller via en lønfil til jeres lønsystem:

 • Lønkørslen arkiveres som lønkørt i arkivet

 • Registreringerne låses i medarbejders kalender og markeres som lønbehandlet

Hvordan opsætter jeg vores lønsystem til BitaBIZ?

💁 Hurtig setup guide...

Fra siden "Løneksport med periodestyring"

 1. Vælg jeres lønsystem:

2. Klik "Setup" når jeres lønsystem er valgt og udfyld formularen:

A) Markér de registreringer der ønskes synkroniseret/ opdateret til jeres lønsystem.

B) Indsæt jeres standardfraværskoder og løndelskoder i formularen.

Komplet vejledning til oprettelse af lønsystem eksport

💁 Læs denne vejledning for komplet overblik over opsætning af lønsystem integration - klik her!

Fandt du dit svar?