Eksport til jeres lønsystem

Overfør timer, fravær, kørsel, m.f. til jeres lønsystem ifbm. den månedlige lønkørsel

Esben Hedegaard avatar
Skrevet af Esben Hedegaard
Opdateret over en uge siden

Løneksport med periodestyring til jeres lønsystem

Løneksport med periodestyring skal altid anvendes til at opdatere jeres lønsystem.

Klik: Løn Admin -> Eksport -> Løneksport med periodestyring

Sådan virker det når du eksporterer til jeres lønsystem...

Medarbejders kalender

 • Når en registrering er eksporteret til lønsystemet låses registreringen i medarbejderens kalender og medarbejder, chef og løn administrator kan se at registreringen er udbetalt/ lønbehandlet ved at klikke på registreringen i medarbejderens kalender.

 • En lønbehandlet registrering kan ikke slettes af chef og medarbejder. Nu er det kun Løn Admin rollen der kan slette registreringen via kalenderadgang.

Arkiv (lønbehandlet)

 • Lønbehandlede registreringer arkiveres og er herefter tilgængelig i Arkivet "Lønbehandlet". Fra arkivet vil du altid kunne finde lønbehandlede registreringer og eksportere dem til Excel

 • Arkiverede registreringer medtages ikke i fremtidige lønsystem eksporter.

ℹ️ Du kan slette en arkivering fra lønbehandlet arkivet og så kan registreringerne eksporteres igen (klik på den røde skraldespand).

Reglerne for at en registrering kommer med i en lønsystem eksport:

 • Hvis en registrering afventer godkendelse hos chefen kommer den ikke med.

 • Hvis medarbejder ikke har fået tildelt løn-nummer i BitaBIZ, kommer medarbejderens registreringer ikke med.

💁 Hvis I følger best practice vejledningen i denne artikkel vil for sent godkendte eller efterregistrerede timer/dage komme med i efterfølgende lønsystem eksport.

Den månedlige lønkørsel

Når du eksporterer direkte til jeres lønsystem er til-dato den dato du ønsker løndata til.

Fra-datoen er tilbage i tiden og denne dato bør være flere måneder tilbage i tiden. Eksempelvis 3 måneder/ lønperioder.

Herved fanger du ikke behandlede løndele tilbage i gamle lønperioder der ikke er udbetalt/ behandlet endnu:

 • timer der er efterregistreret tilbage i tiden til gammel lønperiode og som ikke er markeret/ arkiveret som lønbehandlet

 • timer og fravær der blev godkendt efter afsluttet lønkørsel

Hvordan eksporterer jeg til vores lønsystem?

 1. Vælg fra- og til-dato (Husk at tjekke tilbage i tiden for efterregistreringer)

 2. Vælg de personalegrupper (politikker) der skal med i eksporten

3. Klik Vis resultat

 • hvis en registrering allerede er eksporteret tidligere vises dette og den kommer ikke med i eksporten.

 • hvis en medarbejder mangler lønnr. vises dette og medarbejderens registreringer kommer ikke med i eksporten.

 • hvis en tidligere løneksporteret registrering er slettet vises dette

4. Når du klikker Eksport sendes data enten elektronisk eller via en lønfil til jeres lønsystem:

 • Lønkørslen arkiveres som lønkørt i arkivet

 • Registreringerne låses i medarbejders kalender og markeres som lønbehandlet

Hvordan opsætter jeg vores lønsystem til BitaBIZ?

💁 Hurtig setup guide...

Fra siden "Løneksport med periodestyring"

 1. Vælg jeres lønsystem:

2. Klik "Setup" når jeres lønsystem er valgt og udfyld formularen:

A) Markér de registreringer der ønskes synkroniseret/ opdateret til jeres lønsystem.

B) Indsæt jeres standardfraværskoder og løndelskoder i formularen.

Komplet vejledning til oprettelse af lønsystem eksport

Besvarede dette dit spørgsmål?