Eksport til jeres lønsystem

Lønafregning af timer, fravær, kørsel & løndele

Esben Hedegaard avatar
Skrevet af Esben Hedegaard
Opdateret over en uge siden

Klik: Løn Admin -> Eksport -> Løneksport med periodestyring

BitaBIZ kan eksportere til alle lønsystemer.

Hvis der er flere selskaber eller lande på en konto, kan der oprettes flere lønsystemer til samme konto.

Vi kalder vores integration til lønsystemer for Løneksport med periodestyring.

Sådan virker løneksport med periodestyring

Medarbejders kalender:

 • Når en registrering er eksporteret til lønsystemet låses registreringen i medarbejderens kalender og medarbejder, chef og løn administrator kan se at registreringen er udbetalt/ lønbehandlet ved at klikke på registreringen i medarbejderens kalender.

 • En lønbehandlet registrering kan ikke slettes af chef og medarbejder. Nu er det kun Løn Admin rollen der kan slette registreringen via kalenderadgang.

Arkiv (lønbehandlet):

 • Lønbehandlede registreringer arkiveres og er herefter tilgængelig i Arkivet "Lønbehandlet". Fra arkivet vil du altid kunne finde lønbehandlede registreringer og eksportere dem til Excel

 • Arkiverede registreringer medtages ikke i fremtidige lønsystem eksporter.

ℹ️ Du kan slette en arkivering fra lønbehandlet arkivet og så kan registreringerne eksporteres igen (klik på den røde skraldespand).

Hvornår kommer en registrering ikke med i eksporten:

 • Hvis en registrering afventer godkendelse kommer den ikke med.

 • Hvis medarbejder ikke har fået tildelt lønnummer i BitaBIZ, kommer medarbejderens registreringer ikke med.

💁 Hvis man følger best practice vejledningen for eksport nedenfor vil alle oprettede registreringer altid komme med. Hvis ikke i denne måned så i næste.

Opret eksport til lønsystem

Valg af lønperiode (fra og til dato):

Når du eksporterer direkte til jeres lønsystem er til-dato den dato du ønsker løndata til.

Fra-datoen er tilbage i tiden og denne dato bør være flere måneder tilbage i tiden. Eksempelvis 3 måneder/ lønperioder.

Herved fanger du ikke behandlede løndele tilbage i gamle lønperioder der ikke er udbetalt/ behandlet endnu:

 • timer der er efterregistreret tilbage i tiden til gammel lønperiode og som ikke er markeret/ arkiveret som lønbehandlet

 • timer og fravær der blev godkendt efter afsluttet lønkørsel

Opret eksport

 1. Vælg fra- og til-dato (Husk at vælge fra datoen tilbage i tiden)

 2. Vælg de personalegrupper (politikker) der skal med i eksporten

3. Klik Vis resultat

 • hvis en registrering allerede er eksporteret tidligere vises dette og den kommer ikke med i eksporten.

 • hvis en medarbejder mangler lønnr. vises dette og medarbejderens registreringer kommer ikke med i eksporten.

 • hvis en tidligere løneksporteret registrering er slettet vises dette

4. Når du klikker Eksport sendes data enten elektronisk eller via en lønfil til jeres lønsystem:

 • Lønkørslen arkiveres som lønkørt i arkivet

 • Registreringerne låses i medarbejders kalender og markeres som lønbehandlet

Hurtig setup guide til jeres lønsystem

Fra siden "Løneksport med periodestyring"

 1. Vælg jeres lønsystem:

💁 Når jeres lønsystem er valgt husker BitaBIZ lønsystemet fremadrettet.

2. Klik "Setup" når jeres lønsystem er valgt og udfyld formularen:

A) Markér de registreringer der ønskes synkroniseret/ opdateret til jeres lønsystem.

B) Indsæt jeres standardfraværskoder og løndelskoder i formularen.

Jeres lønsystem er oprettet 👏

Løndata kan nu sendes direkte uden manuel indtastning til jeres lønsystem.

ℹ️ Løntimer på satser, jeres egne orlovstyper, fraværskoder til fastansatte og timeansatte, specifikke løndele kræver lidt mere opsætning. Følg linket nedenfor for at komme helt i mål med disse.

Komplet vejledning til oprettelse af lønsystem eksport:

Besvarede dette dit spørgsmål?