Alle samlinger
Brugervejledninger
Arbejdstid - uden timebank
Samlet indtastning af start og sluttid i én registrering
Samlet indtastning af start og sluttid i én registrering

EUs tidsdirektiv, projekttid, jobkoder

Esben Hedegaard avatar
Skrevet af Esben Hedegaard
Opdateret i denne uge

Indtast start og sluttid i én registrering

Jeg skal registrere daglig arbejdstid samlet i én registrering med start og sluttid ifm. at arbejdet afsluttes.

Åben din mobil app, Outlook app eller web-portalen

Opret en tidsregistrering

Klik: Opret tid

Opret din Start tid og Slut tid

Datoen kan ændres, hvis du skal oprette en registrering tilbage i tiden.

💁 Balanceboksen (den grønne boks) viser antal timer du registrerer i dag og hvor mange timer du samlet har registreret i ugen.

Brug for at redigere en tidsregistrering?

Klik på en registrering i din kalender for at redigere den

💁 Når du redigerer en tidsregistrering vises det på registreringen hvornår du ændrede den. Hvis der er godkenderflow tilkoblet sendes registreringen til godkendelse igen.

Opret flere registreringer på en gang?

Faste arbejdstider eller projekttid kan oprettes for en valgt periode.

💁 Eksempelvis 2 timer hver mandag og torsdag fra 9:00-11:00 i hele februar.

Vil du have en påmindelse?

Push besked

Hvis du glemmer at registrere dine timer, får du en venlig påmindelse dagen efter.

💁 Du får kun besked, hvis den foregående dag er en arbejdsdag.

ℹ️ Adgang til påmindelser afhænger af indstillinger.

Jobkoder, egne betalte pauser og løntimer

Har du adgang til jobkoder?

💁 Senest valgte jobkode huskes til næste gang. Hvis der er mange jobkoder er der søgefunktion.

Egne betalte pauser?

💁 Hvis der ligger en pause i din arbejdstid fratrækkes den automatisk.

Løntimer?

💁 Klik på en tidsregistrering i din kalender for at se om den er udbetalt.

Min kalender

Overblik over din arbejdstid

Fra din kalender på web-portalen får du det fulde overblik over din arbejdstid.

Klik på en registrering i din kalender for at åbne den.

💁 Afhængig af jeres virksomhedsindstillinger:

  • Farven rød indikerer at dine registreringer afventer godkendelse.

  • Visning af ugentlig, månedlig og årlig statistik.

Mine registreringer

Eksportér dine tidsregistreringer til Excel

Fra web-portalen klik:

  1. "Mine registreringer"

  2. Vælg periode: (fra/til)

  3. Vælg type: "Tidsregistrering"

  4. Klik "Vis resultat"

Du får nu vist dine tidsregistreringer inkl. SUM af dine timer for den valgte periode. Klik på Excel knappen for at eksportere dine timer:

Besvarede dette dit spørgsmål?