Alle samlinger
Setup BitaBIZ
Tidsregistrering - uden timebank
Tidsregistrering uden timebank: Fastansatte
Tidsregistrering uden timebank: Fastansatte

EUs tidsdirektiv, projekttid, jobkoder

Esben Hedegaard avatar
Skrevet af Esben Hedegaard
Opdateret i går

Klik: Setup admin -> Moduler > Opret ny politik eller rediger politik

Vælg tidsregistreringsmetode

BitaBIZ supporterer 4 metoder til registrering af arbejdstid.

Metoden en personalegruppe skal anvende vælges på medarbejdernes politik:

Klik på billedet for at se de 4 metoder:

Læs mere nedenfor omkring hvordan de enkelte metoder virker:

 1. Medarbejder skal indtaste fra og til tidspunkt
  📑 Brugervejledning

 2. Medarbejder skal indtaste timeantal
  📑 Brugervejledning

 3. Medarbejder skal tjekke ind og ud
  📑 Brugervejledning

 4. Medarbejder skal kun redigere dagens normtid hvis afvigelse
  ​📑 Brugervejledning: Rediger afvigelse med start og sluttid
  ​📑 Brugervejledning: Rediger afvigelse med antal timer

  💁 Læs mere om opsætning af auto-opret-arbejdstid i boksen nedenfor.

ℹ️ Godkendelseskrav til tidsregistreringer kan tilkobles eller frakobles.

ℹ️ Adgang til jobkoder kan fjernes. Det en god ide hvis formålet er daglig arbejdstidsregistrering.

ℹ️ Til daglig arbejdstidsregistrering anbefaler vi, at daglig påmindelse aktiveres hvis en arbejdsdag mangler en tidsregistrering.

💁 Når registreringsmetoden og godkenderflow er afklaret - gemmes den ønskede metode til jeres tidsregistrering på politikken. Og den er herefter gældende for medarbejderne tilkoblet politikken der har adgang til tidsregistrering.

Redigér dagens normtid hvis afvigelse

Automatisk tidsregistrering

Hvis denne metode vælges skal jeres medarbejdere ikke selv oprette den daglige arbejdstid.

De skal kun redigere den automatisk oprettede arbejdstid hvis der er en afvigelse.

ℹ️ Registreringsmetoden kræver tilkobling af officiel arbejdstid. Fordi det er normtiden der automatisk oprettes hver dag kl. 9.

BitaBIZ har 2 normtidsmetoder. En af de 2 metoder skal aktiveres:

 1. Opret officiel startid & sluttid per ugedag

 2. Opret kun antal nettotimer per ugedag (UNDER UDVIKLING)

Vejledninger til normtid

📑 Officiel arbejdstid med daglig start/sluttid. Klik her.

📑 Nettotimer per ugedag. Klik her.

Hvilken betydning har valget af normtidsmetode?

Den valgte metode bestemmer hvordan jeres medarbejdere skal redigere afvigelser til den officielle arbejdstid.

Løsningen er integreret med jeres fraværsløsning

Dage med fravær (ferie, sygedage, helligdage, fast fridag, orlov, mf.) bliver ikke booket med arbejdstid.

Hvis en medarbejder inden kl. 9 på en arbejdsdag booker en sygedag eller sygeperiode. Så oprettes der ingen arbejdstider den dag.

Det er beskrevet i brugervejledningen:

Medarbejderadgang til tidsregistrering

Adgang til tidsregistrering gives via medarbejdernes stamdatakort:

💁 Vær opmærksom på, at det er først når medarbejder har fået tildelt adgang til tidsregistrering, at medarbejder vil kunne registrere og redigere sin arbejdstid som opsat på politikken.

Er metode 4 "Medarbejder skal kun redigere dagens normtid hvis afvigelse" valgt, vil medarbejdernes officielle arbejdstid først blive oprettet automatisk, når medarbejder har fået tildelt adgang til tidsregistrering.

💁 Vi anbefaler at de globale standardindstillinger for adgang til tidsregistrering indstilles til automatisk at give adgang for alle nye medarbejdere. Læs mere her.

Med de 3 steps ovenfor er jeres tidsregistrering klar til at gå live 🛫

💁 Vi anbefaler at den brugervejledning, der beskriver jeres valgte registreringsmetode, deles med jeres medarbejdere. Klik her! 🛩️

💁 Husk også at dele jeres godkendervejledning. Den ligger her! ✈️

⬇️ Nedenfor beskriver vi flere muligheder der nemt tilkobles jeres tidsregistrering!

Tjekliste

Skal nogle af funktionerne nedenfor tilkobles jeres Tidsregistrering?

Beskeder

Push besked: Påmindelse

Hvis medarbejder glemmer at registrere sine timer, så sendes en venlig påmindelse dagen efter.

💁 Der udsendes kun besked, hvis den foregående dag er en arbejdsdag og ikke er booket med fravær.

ℹ️ Denne påmindelse kræver normtid oprettet. Fordi en dag uden normtid oprettet er en fridag og så udsendes der ikke en påmindelse.

Vejledninger til normtidsmetoder:

Live feed: Husk at tjekke ud i dag

Når medarbejder har tjekket ind oprettes automatisk en tæller på forsiden at mobilskærmen der tæller antal timer tjekket ind og med direkte link til at tjekke ud.

ℹ️ Denne påmindelse er kun supporteret af tidsmetoden tjek ind/ud.

SMS besked til godkender

Opfølgning hvis timer manglende godkendelse.

EU beskeder

Push besked: EUs 48 timers regel

💁 Automatisk beskedopfølgning til godkender og medarbejder hvis den gns. tid oprettet per uge overstiger et valgt antal timer i en 4 måneders periode.

Push besked: EUs hviletidsregel

💁 Hvis hviletiden på min 11 timer ikke overholdes kan der udsendes besked.

Jobkoder og pauser

Skal tid registreres på jobkoder?

💁 Senest valgte jobkode huskes til næste gang. Hvis der er mange jobkoder er der søgefunktion.

Egne betalte pauser fratrækkes den registrerede arbejdstid.

💁 Pauser kan målrettes forskellige personalegrupper.


Besvarede dette dit spørgsmål?