Opret en feriepolitik med månedlig optjening

Klik: Setup Admin -> Moduler -> Opret politik

Når en ny feriepolitik skal oprettes vælges land.

Herved er standardindstillinger som ferie-afholdelsesår, ferieoptjening og regler for afholdelse af ferie automatisk indstillet til politikken iht. standardreglerne i landets ferielov:

Det eneste der skal indstilles til politikken er:

 • regler for afholdelse af ferie uden løn og/ eller regler for afholdelse af forskudsferie.
 • hvornår skal feriedage indsættes? i starten af en måned eller i slutningen af en måned (primo/ultimo)?
 • er medarbejder deltidsansat med fast fridag? Læs mere her
 • er medarbejder timeansat uden betalte feriedage? Læs mere her

Nedenfor gennemgår vi indstillingerne...

Månedlig optjening

 1. Vælg måned (Herved optjenes feriedage per måned).
 2. Vælg ferieåret "Denmark 01.09 - 31.08" (herved aktiveres den danske ferielov)
 3. Markér om feriedage skal indsættes i starten af måneden eller i slutningen af måneden (primo eller ultimo)

Regler for afholdelse af feriedage

 1. må medarbejder kun afholde feriedage der er optjent på det ønskede tidspunkt for afholdelse af ferien?
 2. må medarbejder afholde feriedage der ikke er optjent endnu men medarbejder trækkes i løn for dagene?
 3. må medarbejder låne feriedage der ikke er optjent endnu uden løntræk. Forskudsdage modregnes i senere månedlig optjening?
 4. må medarbejder som udgangspunkt ikke afholde flere dage end optjent. Men kan ansøge om egen betalt fridag uden løn.

1. Vores medarbejdere må kun afholde det antal feriedage der er optjent

 • med denne indstilling aktiveret kan jeres medarbejdere ikke booke flere dage end optjent på det pågældende tidspunkt for ønsket afholdelse (+ evt. restferie overført).

Opret registrering:

-> Registrerings pop-up blokerer for ferieansøgninger der indeholder flere dage end optjent på det pågældende tidspunkt for ønsket afholdelse.

Statistikken viser:

-> Dage tilrådighed kan aldrig gå i minus. Medarbejder skal disponere sine dage iht. hvornår de er optjent i fremtiden.

2. Medarbejder må afholde feriedage der ikke er optjent - men afholdte dage der ikke er optjent afregnes den pågældende måned og dagene trækkes i lønnen.

 • Med denne indstilling aktiveret bliver jeres medarbejdere trukket i løn for afholdelse af feriedage der ikke er optjent endnu.
 • Afholdte dage der ikke er optjent på det pågældende tidspunkt for ønsket afholdelse trækkes i løn/ afregnes i den måned de afholdes.

Opret registrering ved ferieansøgning med løntræk:

-> Registrerings pup-up fortæller medarbejder at der ansøges om dage der giver løntræk.

Statistikken ved registrering af ferie der giver løntræk:

-> Når der afholdes dage der ikke er optjent trækkes dagene den pågældende måned. Minusdage videreføres ikke til modregning i efterfølgende måneders optjening. Ferieoptjeningen nulstilles og starter forfra efterfølgende måned.

3. Vores medarbejdere må låne feriedage som endnu ikke er optjent uden løntræk. Evt. med et max. antal forskudsdage der kan lånes.

 • Med denne indstilling aktiveret kan jeres medarbejdere låne feriedage der ikke er optjent endnu. Dvs. deres feriesaldo kan gå i minus en måned uden de trækkes i løn.
 • Hvis en medarbejder booker 5 feriedage i oktober hvor der er optjent 2,08 dage. I oktober går medarbejderens saldo i minus med -2,92 dage.
  I november optjenes der 2 nye feriedage og saldoen er herefter -0,84 dage
  I december er forskudsdagene afskrevet og medarbejder har 1,25 dage med løn.

Opret ferieansøgning om forskudsferie:

-> Registrerings pup-up fortæller medarbejder at der lånes forskudsdage.

Statistikken ved registrering af forskudsferie:

-> Når der lånes dage en måned går tæller i minus. Minus dage modregnes de efterfølgende måneder ifbm. den løbende optjening af feriedage.

4. Medarbejder kan ikke oprette flere feriedage end optjent på det pågældende tidspunkt for ønsket ferieafholdelse. Hvis medarbejder ønsker at afholde feriedage der ikke er optjent er der oprettet en registreringstype "Egen betalt fridag uden løn" som medarbejder skal anvende.

 1. Egen betalt fridag skal anvendes hvis der ikke er optjent det nødvendige antal feriedage på tidspunktet for ønsket ferieafholdelse.
 2. Medarbejder kombinerer sine optjente feriedage med løn med egen betalte fridage uden løn.
 3. Metoden tillader medarbejder at afholde flere end 25 feriedage per år. Men feriedage udover 25 dage per år betales af medarbejder selv.

4.1 Politik indstilling:

4.2 Egne registreringstyper:

Klik: Setup Admin -> Moduler -> Egne registreringstyper:

 • markér at registreringstypen skal overføres til løneksporten
 • indtast løndels ID/ nummer der giver løntræk
 • måske skal registreringstypen ikke være tilgængelig for alle jeres personalegrupper?
 • registreringsenheden skal være dage
 • Markér at registreringstypen skal godkendes

4.3 Opret registrering:

Egen betalt fridag kombineres med betalte feriedage!

4.4 Statistikken viser:

Fandt du dit svar?