Ferie - jeg kan afholde feriedage med løntræk

Jeg kan ansøge om flere feriedage end optjent - uden løn

Esben Hedegaard avatar
Skrevet af Esben Hedegaard
Opdateret over en uge siden

Jeg optjener feriedage om måneden.

Jeg kan ansøge om dage, der ikke er optjent endnu, som dage uden løn.

Åben din mobil app, Outlook app eller web-portalen

Ansøg om optjente dage

Klik: Tilføj registrering

Vælg: Ferie

Tilføj startdato og slutdato for din ferie.

💁 Balanceboksen (den grønne boks) viser hvor mange dage der er til rådighed, hvor mange dage du har ansøgt om og hvor mange dage der er tilbage.

Ansøg om ferie uden løn

Ansøg om feriedage endnu ikke optjent

💁 Balanceboksen (den gule boks) viser hvor mange dage der er tilgængelige, antal dage der ansøges om ialt og hvor mange dage, du ansøger om uden løn.

Din feriestatistik

Statistikken viser, hvor mange dage du har til rådighed på en måned, sammenlignet med hvor mange dage du tidligere har booket i andre måneder i løbet af året. Dermed kan du planlægge og booke ferie i fremtiden.

Det er saldoen "Til rådighed", der viser, hvor mange betalte feriedage du kan ansøge om i en given måned.

Når du har ansøgt om flere dage end optjent, vises antallet af dage med løntræk:

Restferie (kun danske politikker)

ℹ️ Flaget med Restferie viser antallet af feriedage tilbage ved udgangen af ferieåret, som endnu ikke er brugt. Resterende feriedage kan bruges frem til 31/12.

💁 Feriedage registreret i perioden 1/9 - 31/12 vises i kalenderen som enten nye optjente dage eller restferie fra ferieåret, der slutter 31/8.

Besvarede dette dit spørgsmål?