Opret og invitér en ny medarbejder

Klik: Setup Admin -> Opret ny medarbejder

En ny medarbejder skal som minimum oprettes med følgende stamdata:

 • Navn

 • E-mail adresse (medarbejderens brugernavn til BitaBIZ)

 • Afdeling

 • Ansættelsesdato

 • Politik (regler for ferie, timebank, normtimer, tidsregistrering m.f.)

 • Lønnr. (kun relevant hvis BitaBIZ opdaterer jeres lønsystem)

Når du klikker "Gem medarbejder" udsendes automatisk invitation:

Medarbejderen er nu klar til at anvende BitaBIZ!

Standard-indstillinger

En ny medarbejder oprettes med jeres standard indstillinger for nye medarbejdere:

 • Adgang til registreringstyper (ferie & fravær, tidsregistrering, timebank, m.f.)

 • Team kalender adgang

 • Sprog

Ændr en medarbejders standard indstillinger for registreringsadgang:

Hvis en medarbejders behov for registrering går udover jeres standard-indstillinger for registrerings- og kalender-adgang markeres individuelle indstillinger under fanen "Adgang til hvilke applikationer?" på medarbejderens stamdatakort

Læs mere om standard-indstillinger for nye medarbejdere her!

Skal den nye medarbejder have en rolle i BitaBIZ?

En medarbejder oprettes som standard uden roller.

Klik på fanen "Roller" for at tildele en rolle:

Hvis en medarbejder markeres som godkender for en afdeling sendes alle ferieansøgninger, m.m. oprettet af medarbejdere i afdelingen til godkendelse hos chefen. Læs mere om oprettelse af godkenderflow her!

Arbejdsuge - standard normtimer

Afregnes ferie, fravær, afspadsering i timer? Hvis JA skal medarbejderens normtimer oprettes til BitaBIZ.

 1. Typisk oprettes normtimer til den politik medarbejderen er tilkoblet. Læs mere om politikker her!

 2. Medarbejderens stamdatakortet kan også anvendes til at administrere medarbejderens normtimer. Hvis medarbejderens normtimer afviger fra jeres standard normtimer oprettet til medarbejderens politik - så opret normtimerne til stamdatakortet:

Læs mere om standard-normtimer der oprettes til medarbejderens stamdatakort her!

Opret flere dimensioner til medarbejderes profil?

Medarbejderes:

 • kontorlokation

 • land

 • selskab

 • m.f.

Læs mere her!

Telefonbog

Telefonnumre deles via mobilappens telefonbog og web-portalens People side.

Medarbejder info

Anvend BitaBIZ til at opbevare stamdata om medarbejderens private adresse, link ansættelsesdokumenter, medarbejderens fødselsdag, m.m.

Læs mere her!

Fandt du dit svar?