Alle samlinger
Administrér BitaBIZ
HR & People
Standard-indstillinger for eksisterende og nye medarbejdere
Standard-indstillinger for eksisterende og nye medarbejdere

Team Kalenderadgang | Registreringsadgang | Sprog | People adgang

Esben Hedegaard avatar
Skrevet af Esben Hedegaard
Opdateret over en uge siden

Standard-indstillinger på jeres BitaBIZ konto

Standard indstillinger kan ændres her:

Setup Admin -> Virksomhed -> Globale indstillinger

Når en ny medarbejder oprettes, oprettes jeres valgte standard-indstillinger automatisk til medarbejderens profil:

 • Sprog

 • Registreringsadgang (Modul adgang)

 • Team kalenderadgang & indstillinger

 • People adgang

💁 Venligst bemærk at når standardindstillingerne ændres er følgende regler gældende:

 • Sprog: gældende fremadrettet (for nye medarbejdere).

 • Registreringsadgang: gældende fremadrettet (for nye medarbejdere).

 • Team kalenderadgang: gældende fremadrettet (for nye medarbejdere).

 • Team kalenderindstillinger: slår igennem for alle medarbejdere med det samme

 • People adgang: slår igennem for alle medarbejdere med det samme

Sprog

Det valgte officielle koncernsprog kan overskives på medarbejderniveau.

Registreringsadgang (Moduladgang)

💁 Vi anbefaler at medarbejder kun har adgang til de registreringstyper der skal anvendes af den enkelte medarbejder.

Hvis jeres standard-indstillinger ikke skal være gældende for en eller flere medarbejdere ændres de på medarbejderens stamdatakort.

Klik: Setup Admin -> Åben medarbejderens profil -> Klik på fanen "Adgang til hvilke applikationer?" for at tilpasse adgang til registreringsmuligheder og kalenderadgang:

Team kalenderadgang & kalenderens standard-indstillinger

Team kalenderen kommer med en række standard indstillingsmuligheder.

Team Kalenderadgang:

 • styring af kalenderadgang i organisationen

Indstillinger til kalenderen:

 • HR: vis fødselsdage og jubilæer

 • Arbejdstid: visning af officiel arbejdstid og faste egenbetalte pauser

 • Compliance: hvordan skal fraværsårsagen og andre registreringstyper vises

📑 Læs mere i denne vejledning til Team Kalenderen. Klik her!

💁 Standardindstillinger der er gældende globalt og indstillinger på medarbejderniveau der overskriver de globale indstillinger:

 • Hvis jeres standard-indstillinger for kalenderadgang ikke skal være gældende for en eller flere medarbejdere ændres de på medarbejderens stamdatakort.

 • Standard-indstillingerne for Compliance, HR og Arbejdstids-indstillinger er globale og kan derfor ikke ændres på medarbejderniveau.

ℹ️ Visning af weekender i Team Kalenderen styres på den enkelte medarbejderes politik. Standard er weekenden tilkoblet med fri på lørdage og søndage.

Men det kan ændres hvis jeres medarbejdere arbejder i weekenden og weekenden derfor skal tælle med i ferieregnskabet.

People adgang

Besvarede dette dit spørgsmål?