Både medarbejder og system administrator kan oprette kontakt informationen "I nødstilfælde kontakt".

Et oprettet "I nødstilfælde kontakt" nummer deles ikke som default med kollegaer. Kun med medarbejderen selv eller systemadministrator.

For at gøre "I nødstilfælde kontakt" synlig for alle under menuen People, kan du aktivere dette under:

Setup admin > Virksomhed > GDPR compliance indstillinger >
sæt flueben i Gør "I nødstilfælde kontakt" telefonnummer synlig under People og tryk Gem.

Medarbejdere, som har I nødstilfælde kontakt information udfyldt på deres BitaBIZ profil, vil få tilføjet et ambulance ikon under People

Ryk musen henover ikonet for at få vist detaljer:

Fandt du dit svar?