Både medarbejder og Setup Admin kan indtaste stamdata markeret nedenfor til medarbejderens stamdatakort.

Deling af stamdata

Ansættelseskontrakt

Setup Admin kan linke dokumenter som eksempelvis medarbejderens ansættelseskontrakt til medarbejderens BitaBIZ profil.

Det er et krav at kontrakten er fysik gemt på jeres Sharepoint/Onedrive. Der linkes udelukkende til personlige dokumenter fra BitaBIZ.

Dvs. at adgang/ rettigheder til dokumenter linket til BitaBIZ medarbejder-profiler styres fra jeres SharePoint site.

Fandt du dit svar?