Feriepolitik - årlig optjening

Optjente feriedage tilføjes én gang årligt

Ulrik Baadsgaard Christensen avatar
Skrevet af Ulrik Baadsgaard Christensen
Opdateret over en uge siden

Klik: Setup admin -> Moduler > Opret ny politik eller rediger politik

Opret årlig optjening

Vælg:

 • indstillingen for årlig optjening

 • det officielle ferieår

Tilføj:

 • antallet af optjente dage om året.

ℹ️ Vælg hvordan nye medarbejdere skal optjene ferie den første ferieperiode.

 • fuld optjening første år.

 • Optjening fra ansættelsesdato.

 • Ingen optjening første år - ansættelsesdato afgør optjeningen det efterfølgende år.

💁 Ved afslutningen af en valgt ferieperiode. Resterende ferie (dage ikke brugt) videresendes til restferiebehandling. Dermed skal restferie overføres til den nye ferieperiode, slettes eller udbetales.

Vælg feriemetode

BitaBIZ supporterer 2 feriemetoder.

Metoden en personalegruppe skal anvende vælges på politikken:

Klik på billedet for at se de 2 feriemetoder:

Læs mere om de 2 feriemetoder for årlig optjening:

 1. Maks politik
  📑 Brugervejledning: Anmod kun om optjente dage

 2. Ingen Maks politik
  📑 Brugervejledning: Anmod om ikke optjente dage

ℹ️ Godkendelseskrav kan slås til eller fra.

ℹ️ Vælg om der tillades halve feriedage eller ej.

💁 Når feriemetode og godkenderflow er valgt - gemmes den ønskede feriemetode på politikken. Og den er herefter gældende for medarbejderne tilkoblet politikken.

Tjekliste

Skal nogle af funktionerne nedenfor tilkobles jeres feriepolitik?

Officielle helligdage

+40 lande supporteret med officielle helligdage.

ℹ️ Feriedage der overlapper officielle helligdage, tæller ikke med. Derfor krediteres de ikke feriesaldoen.

💁 Tilføj de officielle helligdage på politikken, og de bookes automatisk i medarbejdernes kalender.

Flydende helligdage

Flydende helligdage ansøges af medarbejderne på deres egne valgte datoer.

💁 Der er to muligheder for at oprette en saldo for flydende helligdage. Brug:

 • Feriefri saldo

 • Dagebank saldo

Begge saldi kan omdøbes til "Flydende helligdage" og supporterer optjening af dage.

ℹ️ Flydende helligdage er en måde at lade medarbejdere selv vælge helligdage, der matcher for eksempel deres religiøse overbevisning.

Beskeder

Godkender: Påmindelse

Hvis ferie- & fraværsdage ikke godkendes på en valgt dato i løbet af en måned, kan en påmindelse videresendes til godkenderen.

ℹ️ Påmindelsen kræver, at push-beskeder er aktiveret på jeres konto.

Løneksport

Ferie kan overføres til lønsystemet.

💁 Ferie, der er lønbehandlet, er låst og kan derfor ikke slettes af medarbejder og godkender.

Outlook Exchange integration

Ferie tilføjes medarbejdernes Outlook-kalender, hvis integrationen er aktiveret.

Politikker med eller uden betalt ferie

Forskellige lønkoder for ferie kan tilføjes til politikkerne.

ℹ️ Forskellige personalegrupper kan få opdateret deres ferie med forskellige lønkoder til lønsystemet. Dermed mulighed for lønkoder med eller uden betalt ferie.

Feriepolitik for deltidsansatte

Opdel deltidsansatte i to grupper:

 • Deltidsansatte, der arbejder alle 5 dage om ugen, men på nedsat tid.

 • Deltidsansatte, der har faste fridage og derfor ikke har en arbejdsuge på 5 dage (omdrejningspunktet i dette afsnit).

Sådan opretter du politik til medarbejdere med en fast fridag

Antallet af feriedage oprettet til politikken for deltidsansatte med en eller flere faste fridage omregnes efter antallet af ugentlige arbejdsdage:

Eksempel: 1 fast fridag om ugen -> 4 arbejdsdage om ugen

Hvis din ferieplan tilbyder 25 dage om året:

 • Reducer antallet af dage om året med 5 dage til 20 dage

ℹ️ Skal du eksportere feriedage til jeres lønsystem? Og jeres lønsystem ikke kan håndtere ulige / reducerede saldi?

Vælg: Lønsystem 1:1.25 (deltid 4 arbejdsdage). Dette forhold vil opdatere dit lønsystem ligesom, hvis medarbejderen har 25 dage.

Fast fridag

Sørg for at booke medarbejdernes kalender med den faste fridag. Dermed oprettes en 4-dages arbejdsuge.

Når den faste fridag er booket i medarbejderens kalender, vil medarbejderen bruge 4 feriedage til at booke en hel uges ferie (5 hverdage).

Med den ugentlige faste fridag booket, kan en medarbejder med 20 feriedage om året booke 5 ugers ferie.

Opret egen registreringstype: Fast fridag

Du skal anvende modulet Planlægning & overblik for at oprette registreringstypen Fast fridag. Læs mere her!

Modulet supporterer tilbagevendende registrering. Derfor vil du være i stand til at booke et helt år med den faste fridag med kun én enkelt registrering.

💁 Vi anbefaler ikke at booke mere end et ferieår ad gangen med den faste fridag.

Medarbejderstatistik ved årlig optjening

Feriestatistikken viser antallet af feriedage tilbage (restferie).

Restferie er optjente feriedage minus brugte feriedage.

Besvarede dette dit spørgsmål?