Opsig en medarbejder i BitaBIZ?

Hvad skal jeg gøre når en medarbejder stopper?

Esben Hedegaard avatar
Skrevet af Esben Hedegaard
Opdateret over en uge siden

Opsig en medarbejder med en opsigelsesdato

Klik: Setup Admin

1. Åben medarbejderes stamdatakort

2. Klik "Gør bruger inaktiv":

💁 Hvis du klikker "Slet medarbejder" slettes medarbejderens stamdata inkl. alle registreringer. Ved sletning er det ikke muligt at gendanne medarbejderens profil igen.

3. Vælg opsigelsesdatoen

Klik Gem.

  • Medarbejderen er nu gjort inaktiv og har ikke adgang til BitaBIZ.

  • Medarbejderen er fjernet som bruger fra BitaBIZ.

  • Medarbejderens stamdata og registreringer er ikke slettet og medarbejderen kan aktiveres igen.

Klik "Vis inaktive" for at få adgang til opsagte medarbejderes stamdatakort:

Adgang til en inaktiv medarbejders registreringer?

Ifm. en opsigelse kan der opstå behov for at følge op på en medarbejders registreringer og saldi.

Løn Admin rollen har adgang til inaktive medarbejderes kalender.

Klik: Løn Admin -> Medarbejdere -> Kalenderadgang

ℹ️ Når en medarbejder stopper, stoppes optjening til div. saldi per valgt dato. For feriesaldoen betyder det, at hvis medarbejder opsiges per sidste dato i måneden så er det fra denne dato ferieoptjeningen stoppes.

Overblik over opsagte medarbejdere?

Løn Admin rollen har adgang til en liste over aktive og inaktive medarbejdere.

Klik: Løn Admin -> Medarbejdere -> Rediger løn m.m.

Besvarede dette dit spørgsmål?