Opsig en medarbejder med en opsigelsesdato

Klik: Setup Admin

1. Åben medarbejderes stamdatakort

2. Klik "Gør bruger inaktiv":

3. Vælg opsigelsesdatoen

Klik Gem.

  • Medarbejderen er nu gjort inaktiv og har ikke adgang til BitaBIZ.
  • Medarbejderen er fjernet som bruger fra BitaBIZ.
  • Medarbejderens stamdata og registreringer er ikke slettet og medarbejderen kan aktiveres igen.

Klik "Vis inaktive" for at få adgang til opsagte medarbejderes stamdatakort:

Adgang til en inaktiv medarbejders registreringer?

Ifbm. en opsigelse kan der opstå behov for at følge op på en medarbejders registreringer.

Løn Admin rollen har adgang til inaktive medarbejderes kalender.

Klik: Løn Admin -> Medarbejdere -> Kalenderadgang

Læs mere om siden "kalenderadgang" her!

Overblik over opsagte medarbejdere?

Løn Admin rollen har adgang til en liste over aktive og inaktive medarbejdere.

Klik: Løn Admin -> Medarbejdere -> Rediger løn m.m.

Læs mere om siden "Redigér lønnr. m.m." her!

Fandt du dit svar?