Intro til opsætning af Egne eventtyper 

Modulet er målrettet til følgende registreringstyper:

Planlægning og overblik: aftenvagt, weekendvagt, fridag, MUS samtale.
Andet fravær: privat aftale, fri for egen regning, kursus, rejse, arb. hjemme. 


De eventtyper I opretter er integreret med status i Outlook og BitaBIZ teamkalender. Status på en eventtype kan være: "På arbejde", "Arb. andet sted", "Optaget", "Fraværende".

Opret en egen eventtype


Klik: Setup Admin > Moduler > Egne registreringstyper

I feltet "Opret registreringstyper" oprettes navnet for aktiviteten eventtypen skal anvendes til. Eksempelvis, Fridag, Arb. hjemme...

 

1. Markér hvis eventtypen skal sendes til godkendelse hos chefen.

2.Markér om evt. note der oprettes til en registrering skal deles i Team kalender "Vis note" eller om den ikke skal deles med resten af virksomheden.

3. Når en egen registreringstype oprettes, vælges den ønskede tidsenhed (dage eller timer). Den valgte tidsenhed  bestemmer den tidsregistreringsmetode, som medarbejderen kan benytte.

Når timer vælges: 

Når dage vælges:


4. Skal registreringerne oprettet på eventtypen tilføjes jeres lønsystem eksport? Hvis ja, markér dette og opret korrekt lønkode under ID-nummer.


5. Vælg hvilken "tilstede status" registreringer skal bookes med i jeres Team kalender og evt. også Outlook. Adgang til Egne eventyper

 
Markér på medarbejderens brugerprofil hvis medarbejderen skal have adgang til at registrere jeres egne eventyper.  

 

Fandt du dit svar?