Intro til opsætning af Egne registreringstyper 

Modulet anvendes typisk til følgende formål:

Planlægning og overblik:

aftenvagt, weekendvagt, fridag, MUS samtale.


Out of Office:

privat aftale, kursus, rejse, arb. hjemme. 

Aktiviteter der påvirker lønnen:

Fri for egen regning, rejsedage med diæter, tilkaldevagt


Opret eller administrér jeres egne registreringstyper

Klik: Setup Admin -> Moduler -> Egne registreringstyper

Opret navnet på registreringstypen (eksempelvis Fri for egen regning):

 1. Markér om registreringen skal godkendes af en chef
 2. Skal registreringstypen være tilgængelig for alle personalegrupper eller målrettes til udvalgte grupper?
  Eksempelvis, land, fastansatte, timeansatte...
 3. Skal registreringsenheden være i dage eller timer?
 4. Skal registreringerne overføres til jeres lønsystem?
  Hvis JA markér "Tilføj løneksport" og indtast løndelsnr.
  Læs mere om lønsystem eksport her!
 5. Hvilken tilstede-status skal kobles til registreringstypen?
  På arbejde, arbejder andet sted, fraværende?

  Opnå forbedret planlægning og overblik ved at vælge en farve til registreringstypen.

Klik: Gem

Noter oprettet til en registrering

Markér om evt. note der oprettes til en registrering skal deles i Team kalender "Vis note" eller om den ikke skal deles med resten af virksomheden.

Registreringsenhed:

Når en egen registreringstype oprettes, vælges den ønskede tidsenhed (dage eller timer). Den valgte tidsenhed  bestemmer den tidsregistreringsmetode, som medarbejderen kan benytte.

Når timer vælges: 

Når dage vælges:


Medarbejderadgang til Egne registreringstyper

 
Markér på medarbejderens stamdatakort hvis medarbejderen skal have adgang til at registrere jeres egne registreringstyper.  

Tjek jeres standardindstillinger for registreringsadgang. Måske får jeres medarbejdere automatisk adgang til modulet. Læs mere her!

 

Fandt du dit svar?