Opret officiel arbejdstid (normtid)

Normtid hvor arbejdsdagens officielle starttid og sluttid er indtastet

Esben Hedegaard avatar
Skrevet af Esben Hedegaard
Opdateret over en uge siden

Officiel arbejdstid (normtimer med start og sluttid)

Denne artikel er målrettet virksomheder der har indtastet arbejdsdagens officielle starttid og sluttid i BitaBIZ.

ℹ️ Læs mere om de 2 metoder til normtid BitaBIZ supporterer. Klik her.


Hvilke registreringstyper kan anvende normtid?

  • Feriefri-timer

  • Afspadsering

  • Sygetimer

  • Barn syg timer

  • Flextid

  • Overarbejde

Når arbejdsdagens officiel start og sluttid (normtid) oprettes vises den i medarbejderens app:

Eksempler på hvordan normtid virker når arbejdsdagens officielle starttid og sluttid er indtastet

Eksempel: Overarbejde

Afhængig af det faktiske tidspunkt registreringen oprettes på.

Appen foreslår at oprette overarbejde enten før eller efter normal arbejdstid.

Hvis klokken er 17:00 på registreringstidspunktet. Så vil appen foreslå registrering af overarbejde fra kl. 16:00 til kl. 17:00

Eksempel: Overarbejde

Medarbejder har ændret den foreslåede tidsperiode fra udenfor normal arbejdstid til indenfor normal arbejdstid.

Appen fortæller derfor medarbejder at det ikke er muligt.

Eksempel: Afspadsering

Medarbejder ansøger korrekt om afspadsering indenfor normal arbejdstid.

Men saldoen går i minus.

Dette markeres via den gule balanceboks.

Godkender vil se den samme gule markering af balanceboksen når ansøgningen behandles.

Eksempel: Feriefri

Medarbejder ansøger om en hel feriefri-dag.

Dagens officielle normtid trækkes automatisk.

Hvordan oprettes officiel arbejdstid (normtimer)?

Normtid kan oprettes og administreres via 2 metoder:

Politik

Normtimer oprettes på politikken en medarbejder er tilkoblet. Dvs. normtimerne dækker kollektivt en hel personalegruppe i jeres virksomhed.

Stamdatakort

Hvis jeres virksomhed har mange skiftende arbejdstider kan normtimer med fordel vedligeholdes på den enkelte medarbejders stamdatakort.

Normtid fra politikken

Normtid fra stamdatakort

Personalegrupper med de samme rettigheder og normtimer kan med fordel samles på en "politik". Herved reduceres behovet for administration af jeres normtimer.

Hvis arbejdstiden varierer i jeres virksomhed kan I med fordel rykke administrationen af arbejdstid fra politikken til den enkelte medarbejders stamdatakort under sektionen "Arbejdsuge".

Normtimer udfyldes under sektionen "Arbejdsuge" på den enkelte politik:

Eksemplet ovenfor viser indtastning af arbejdstid hvor normtimerne oprettes ved at indtaste officiel start og sluttid for arbejdsdagen.

Når indstillingen nedenfor vælges overskrives politikkens normtid med den indtastede normtid på medarbejderens stamdatakort:

Eksemplet ovenfor viser at der er egne betalte pauser koblet til medarbejderens politik. De kobles automatisk til stamdatakortet og fratrækkes indtastede brutto timer på stamdatakortet.

Egne betalte pauser kan tilkobles politikken og dermed fratrækkes dagens brutto timer.

Eksemplet ovenfor fratrækkes en pause på 30 minutter hver dag.

På stamdatakortet kan der indtastes skiftene arbejdstid uge til uge.

Eksemplet ovenfor er der forskel på arbejdstiden ift. lige og ulige uger.


Hvordan oprettes pauser?

Normtimer opgøres i bruttotimer og nettotimer:

  • Hvis medarbejderen ikke har betalte pauser (bruttotimerne indeholder egne betalte pause) skal der oprettes egne betalte pauser til jeres BitaBIZ konto. Egne betalte pauser fratrækkes bruttotimerne for at komme frem til nettotimerne.

    Det er altid nettotimerne der afregnes i Timebankerne der er koblet til normtid (Feriefri, Flextid, Overarbejde/afspadsering).


  • Hvis medarbejderen har betalte pauser er bruttotimerne = nettotimerne. Fordi arbejdstiden er inkl. betalt pause. Der skal derfor ikke oprettes/ kobles pauser til medarbejderens normtimer for at beregne nettotimerne.

Besvarede dette dit spørgsmål?