Denne artikel er målrettet virksomheder der afregner registreringer iht. aftalt arbejdstid. 

Eksempelvis hvis en hel feriefridag, en sygedag, en afspadseringsdag skal omregnes og afregnes efter medarbejderens normtimer / aftalte arbejdstid en bestemt dag. 

Hvis fravær afregnes i dage er det ikke nødvendigt at oprette normtimer! 


Normtimer oprettes på politikken en medarbejder er tilkoblet. Dvs. normtimerne kan dækkes kollektivt for en hel personalegruppe i jeres virksomhed. 

Hvis jeres virksomhed har mange skiftende arbejdstider kan normtimer med fordel vedligeholdes på den enkelte medarbejders stamdatakort.  

Normtimer opgøres i bruttotimer og nettotimer. 

  • Hvis medarbejderen har betalte pauser er bruttotimerne = nettotimerne. Fordi arbejdstiden er inkl. betalte pause. Der skal derfor ikke oprettes/ kobles pauser til medarbejderens normtimer for at beregne nettotimerne.
  • Hvis medarbejderen ikke har betalte pauser (bruttotimerne indeholder egne betalte pause) skal der oprettes egne betalte pauser til jeres BitaBIZ konto. Egne betalte pauser fratrækkes bruttotimerne for at komme frem til nettotimerne. Det er altid nettotimerne der afregnes. Læs mere om oprettelse af egne betalte pauser her. 

Opret normtimer fra politikken

Personalegrupper med de samme rettigheder og normtimer kan med fordel samles på en "politik". Herved reduceres behovet for administration af jeres normtimer.

Eksemplet nedenfor; viser indtastning af arbejdstid fra en politik og hvor normtimerne oprettes ved at indtaste start og sluttid for arbejdsdagen. Man kan også indtaste normtimerne (nettotimerne) direkte uden start og sluttid.

Eksemplet afsluttes med tilkobling af egne betalte pauser til den oprettede normtid. Bemærk at pauserne fratrækkes bruttotiden.


Opret normtimer fra medarbejderens stamdatakort


Hvis arbejdstiden varierer meget i jeres virksomhed kan I med fordel rykke administrationen af arbejdstid fra politikken til den enkelte medarbejders stamdatakort. 

Eksemplet nedenfor; indeholder egne betalte pauser der er koblet til medarbejderens politik og derfor automatisk fratrækkes indtastede bruttotimer.


Fandt du dit svar?