Alle samlinger
Setup BitaBIZ
Globale indstillinger
Team kalenderens indstillingsmuligheder
Team kalenderens indstillingsmuligheder

Der er en række indstillinger til Team kalenderen

Esben Hedegaard avatar
Skrevet af Esben Hedegaard
Opdateret over en uge siden

Opsætning af jeres Team Kalender

Denne artikkel beskriver:

 • Indstilling af Team Kalenderadgang

 • Compliance indstillinger

 • Arbejdstidsindstillinger

 • Visning af weekend

 • HR indstillinger

 • Forskellen imellem den fælles Team kalender og godkenders Team kalender
  (hvilke registreringer vises i Team kalenderen)

Team kalenderens opsætning administreres fra siden:

Setup Admin -> Virksomhed -> Globale indstillinger


💁 Via indstillingerne på siden "Globale indstillinger" målrettes jeres Team kalender til jeres virksomhed.

ℹ️ Jeres valgte indstillinger til Team kalenderen på siden "Globale indstillinger" er standard-indstillinger gældende for jeres BitaBIZ konto.

📑 Vi anbefaler du læser denne artikkel om standard-indstillinger: Klik her!

Team kalenderadgang (den fælles Team Kalender)

Der er 2 standard indstillinger til styring af medarbejders adgang til jeres Team kalender:

 1. Se alle afdelinger i virksomheden

 2. Se kun egen afdeling i virksomheden

Standardindstillingerne til styring af kalenderadgang kan målrettes yderligere via oprettelse af kalendergrupper.

Der er 3 kalendergruppe-tags der kan benyttes til at målrette adgang til jeres Team kalender, udover standard-indstillingerne ovenfor:

 1. Kontor lokation

 2. Land/region/Kalendergruppe

 3. Datterselskab

💁 Vi anbefaler at kalendergruppe-tagget anvendes hvis der er behov for yderligere adgangsstyring, da dette kan oprettes automatisk.

En kalendergruppe oprettes ved, at de enkelte medarbejdere der skal inkluderes i gruppen tagges med det samme kalendergruppe-tag.

Samt at medarbejderes Team Kalenderadgang er markeret til at skulle inkludere en kalendergruppe.

Eksempelvis. På den enkelte medarbejders stamdatakort indstil:

1) Vis alle afdelinger

+

2) Vis kun medarbejdere tagget med "XXX"

💁 Kalenderadgang kan styres globalt for alle nye medarbejdere via standardindstilling. Standardindstillingen kan overskrives via den enkelte medarbejders stamdata indstillinger til Kalenderadgang. læs mere om standardindstillinger her

💁 Medarbejdere, der er opsat til at se alle afdelinger, vises med nedenstående ikon på medarbejderlisten under Setup admin.

(Ikonet vises ikke for medarbejdere der kun har adgang til at se egen afdeling)


ℹ️ Kalendergruppe-tagget "Land/region/Kalendergruppe" kan oprettes automatisk via integration til jeres Microsoft Active Directory. Læs mere her

Compliance indstillinger

Der kan vælges imellem 3 indstillinger til visning af fraværsårsag og eventnavne:

 • Vis fraværsårsag og eventnavne tilbage og frem i tiden.

 • Vis fraværsårsagen og eventnavne fra d.d. og fremtiden.

 • Anonymisér registreringsårsagen.

Ved valg af indstillingen anonymisér vises jeres registreringsårsager iht. registreringstypens tilstede-status. Eksempelvis:

 • Ferie, feriefri, sygedage, orlov m.f. vises som "Fraværende"

 • Arbejder hjemme, kursus, forretningsrejse vises som "Arbejder et andet sted"

 • Tilkaldevagt, aftenvagt, supportvagt, m.f. vises som "På arbejde / vagt"

💁 Vedr. tilstede-status:

 • Jeres egne registreringstyper som eksempelvis; Arbejder hjemme, Fast fridag, Tilkaldevagt, m.f. Tilstede-status skal vælges når I opretter registreringstypen for at få registreringen ind i Team kalenderen med korrekt status: • Ferie og fravær har standard tilstede-status "Fraværende" i Team kalenderen

Ved valg af indstillingen vis fraværsårsagen vises registreringstypens navn og farvekode:

Noter

Noter oprettet i forbindelse med følgende registreringstyper vises ikke i team kalenderen:

 • ferie

 • feriefri

 • syg

 • barn syg

 • Andet fravær

På egne registreringstyper kan det vælges på den enkelte jobkode om noter skal vises og deles i Team kalenderen:

Arbejdstidsindstillinger

Hvis jeres medarbejders officielle arbejdstid og evt. også pauser er oprettet på jeres politikker eller den enkelte medarbejders stamdataindstillinger med en start og slut tid per arbejdsdag - så kan den officielle arbejdstid og pauser vises i jeres Team kalenders dagsvisning og ugevisning:

Visning af weekender

Visning af weekender i Team kalenderen styres på den enkelte medarbejderes politik. Standard er weekenden tilkoblet med fri på lørdage og søndage.

Men det kan ændres hvis jeres medarbejdere arbejder i weekenden og weekenden derfor skal tælle med i ferieregnskabet.

HR indstillinger

💁 Hvis vis jubilæum og fødselsdage aktiveres markeres mærkedagene ud for den enkelte medarbejder som en heldages-event i Team kalenderen:

ℹ️ Fødselsdage og jubilæer vises kun for det aktive kalenderår. Dvs. man kan ikke se fødselsdage i fremtidige kalenderår eller tidligere kalenderår.

Forskellen imellem den fælles Team kalender og godkenders Team kalender

I den fælles Team Kalender vises kun:

 • fravær (sygedag, ferie, feriefri, afspadsering, orlovstyper)

 • egne registreringstyper (arbejder hjemme, fast fridag, tilkaldevagt)

 • tidsregistreringer eller flekstid der er tjekket ind (er aktive)
  (når der tjekkes ud vises registreringen ikke mere)

I godkenders Team kalender vises dertil også:

 • tidsregistreringer

 • overarbejde

 • flekstidsregistreringer

Besvarede dette dit spørgsmål?