Opret feriefri-politik

Hvordan opretter jeg vores feriefri-, omsorgs-, 6.ferieuge-politik

Esben Hedegaard avatar
Skrevet af Esben Hedegaard
Opdateret over en uge siden

Feriefri-politik

Vigtige spørgsmål at overveje når en feriefri-politik skal oprettes til BitaBIZ:

  1. hvilken betegnelse skal anvendes? Feriefri, Omsorgsdage, 6. ferieuge, Timebank, eller?

  2. hvornår skal nyansatte have deres dage/timer?

  3. hvilken afholdelsesperiode har I? kalenderåret, ferieåret, eller?

  4. skal restdage/timer automatisk overføres til ny periode eller slettes?

  5. skal der optjenes per år, halve år, kvartal eller måned?

  6. skal der afholdes og afregnes i dage eller timer?

  7. må medarbejder ansøge om at få udbetalt sin saldo fremfor at anvende den til frihed?

ℹ️ Hvis jeres periode skal følge ferieåret 31/8-31/12(efterfølgende år) så skal jeres indstilling under punktet Saldooverførsel være; Automatisk overførsel af restsaldo ved start på ny periode.

Oprettelse af feriefri-politikker

På jeres politikker åben fanen feriefri

Betegnelse

Hvis jeres virksomhed kalder feriefri for omsorgsdage, 6 ferieuge, timebank eller noget helt andet, ændres navnet til den ønskede betegnelse. Ændringen slår med det samme igennem på alle BitaBIZ platforme (web, mobil app, Outlook app)

Årlig optjening

1. Fuld optjening ved ansættelse: alle dage/timer ved ansættelsesstart. Herefter ved ny periodestart.

2. Fuld optjening efter X måneder: alle dage/timer efter X måneders ansættelse. Herefter ved ny periodestart.

ℹ️ Ved ovenfor indstillinger ifm. årlig optjening: Medarbejder kan disponere dage/timer i fremtidigt feriefriår. Men dage/timer disponeret i fremtiden trækkes fra den feriefrisaldo der følger den fremtidige feriefri-periode.

3. Ansættelsesdato bestemmer optjening næste år: ingen dage/timer ved ansættelsesstart (første år). Efterfølgende år optjening ift. ansættelsesdatoen. Herefter fuld optjening ved ny periodestart.

ℹ️ Ved ovenfor indstilling nr. 3 ifm. årlig optjening: Hvis ansættelsesdatoen bestemmer optjening efterfølgende feriefriår - så kan medarbejder ikke disponere/ booke feriefridage i fremtidigt feriefriår.

💁 Se sidste sektion i brugervejledningen til årlig optjening.

Periodeoptjening

Case: 5 dage per år:

Halv år: Medarbejder optjener 5 dage/ 2 = 2,5 dage per halve år.

Kvartal: Medarbejder optjener 5 dage/4 kvartaler = 1,25 dage per kvartal.

Måned: Medarbejder optjener 5 dage/12 måneder = 0,42 dage per måned.

ℹ️ Ved valg af periodeoptjening kan medarbejder kun disponere faktisk optjening frem til d.d. Optjening kan kun disponeres i aktivt feriefriår. Ikke i fremtidigt feriefriår.

Saldooverførsel

Skal restdage/timer slettes eller automatisk overføres til ny periode?

ℹ️ Hvis jeres feriefri-år skal følge de samme regler som for ferie-året så skal Saldooverførsel indstilles til "Automatisk overførsel af restsaldo til ny periode" sammen med valg af feriefri-perioden: Denmark 1/9-31/12.

ℹ️ Saldi der automatisk overføres kan først disponeres efter de er overført ifm. en ny periodestart. Eksempelvis, hvis ny periode start er 1/9 kan restdage/ timer ikke disponeres før efter den 1/9 og selvfølgelig forudsat at saldooverførsel er indstillet til "automatisk overførsel".

Flere regler

ℹ️ Der kan kun afholdes dage/timer der er optjent. Saldoen kan derfor aldrig gå i minus!

Skal der afregnes i timer eller dage?

Hvis timer markeres som registrerings- og afregningsenhed konvertere BitaBIZ indtastede dage per år til timer. Eksempelvis 5 dage konverteres til 37 timer i medarbejderens statistik.

Der skal oprettes normtimer til jeres politikker eller på medarbejderens stamdatakort ved anvendelse af timer som registreringsenhed. Normtimerne anvendes til at omregne dage til timer. Læs mere her!

Må medarbejder ansøge om udbetaling af saldo?

Hvis det på politikken markeres, at medarbejder kan ansøge om udbetaling af saldo, kan medarbejder via udbetalingsknappen nedskrive sin saldo.

Andre admin-artikler relateret til feriefri

Besvarede dette dit spørgsmål?