Feriefri-politikker i dage eller timer

Politikker for feriefri, omsorgsdage, 6. ferieuge, flydende helligdage mv.

Esben Hedegaard avatar
Skrevet af Esben Hedegaard
Opdateret over en uge siden

Klik: Setup admin -> Moduler > Opret ny politik eller rediger politik

Skriv navnet på feriefrisaldoen

Hvad skal navnet være på medarbejderens saldo?

 • Feriefri

 • Omsorgsdage

 • 6. ferieuge

 • Flydende helligdage

Opsætning af optjeningsregler for saldoen

Vælg optjening til at være:

 • Årlig eller månedlig

Vælg den officielle optjeningsperiode for saldoen. For eksempel:

 • 1.9 til 31.8

Tilføj:

 • antal optjente dage pr. år
  (Hvis månedlig optjening er valgt tilføjes stadig antal dage pr. år)

ℹ️ Hvis årlig optjening er valgt. Vælg hvordan nye medarbejdere skal optjene den første periode.

 • Fuld optjening første år

 • Optjening efter X måneders ansættelse.

 • Ingen optjening første år - ansættelsesdato afgør optjeningen det efterfølgende år.

ℹ️ Hvis månedlig optjening er valgt

Nye medarbejdere optjener den første dag i en ny måned.

De optjener kun, hvis de er tilføjet politikken den første dag i måneden.

For eksempel, 5 dage optjenes om året:

5/12 = 0,42 optjente dage pr. måned.

Eksempler på kvartals- og halvårsoptjening:

5/2 = 2,5 optjente dage pr. halvår.

5/4 = 1,25 optjente dage pr. kvartal.

Hvordan håndteres dage/timer der ikke er brugt?

Hvad skal der ske med dage/timer, der ikke er brugt i slutningen af en periode?

Skal de:

 • overføres automatisk til den nye periode

 • slettes

Vælg hvilken overførselsmetode der skal anvendes:

Vælg registreringsmetode

BitaBIZ supporterer 2 registreringsmetoder.

Metoden en personalegruppe skal anvende vælges under Regler:

Klik på billedet for at se de 2 metoder:

Læs mere om de 2 metoder:

 1. Kun dage
  📑 Brugervejledning: Anmodning kun dage

 2. Dage & timer
  📑 Brugervejledning: Anmodning dage eller timer

  ℹ️ Når enheden Dage & timer er valgt, er det nødvendigt også at oprette Officiel arbejdstid. Læs mere om officiel arbejdstid med:

ℹ️ Godkendelseskrav kan slås til eller fra.

ℹ️ Vælg om det skal være tilladt for medarbejder at ansøge om udbetaling af saldo.

💁 Det er ikke muligt at oprette en feriefripolitik, hvor medarbejderen kan anvende flere dage eller timer end optjent.

Besvarede dette dit spørgsmål?