Fleksibilitet til at oprette jeres feriefri-politik

Vigtige spørgsmål at overveje når en feriefri-politik skal oprettes til BitaBIZ:

  1. hvilken betegnelse skal anvendes? Feriefri, Omsorgsdage, eller?
  2. hvornår skal nyansatte have deres feriefridage?
  3. skal feriefri følge kalenderåret, ferieåret, eller?
  4. skal restdage automatisk overføres til ny periode eller slettes?
  5. skal feriefridage optjenes per år, halve år, kvartal eller måned?

Tillægsspørgsmål

  • skal feriefri afholdes før der kan afholdes ferie?
  • skal feriefri kunne afholdes i dage og/eller timer?
  • skal feriefridage anvendes til faste firma lukkedage?
    (eksempelvis imellem jul og nytår. Hvis Ja, skal dagene være optjent når de skal afholdes)

Oprettelse af feriefri-politikker

På jeres politikker åben fanen feriefri

Betegnelse

Hvis jeres virksomhed kalder feriefri for omsorgsdage ændres navnet til den ønskede betegnelse. Ændringen slår med det samme igennem på alle BitaBIZ platforme (web, mobil app, Outlook app)

Optjening

Eksempler - der indsættes 5 dage/ år og vælges:

År:

Fuld optjening: 5 dage ved periodestart eller ansættelsesdato

Dage frigives efter X måneder: 5 dage ved periodestart eller X måneder efter ansættelsesdato

Ansættelse bestemmer optjening næste år: 5 dage ved periodestart eller ansættelsesdato i første feriefriår bestemmer antal feriefridage optjent efterfølgende år.

Halv år: Medarbejder optjener 5 dage/ 2 = 2,5 dage per halve år.

Kvartal: Medarbejder optjener 5 dage/4 kvartaler = 1,25 dage per kvartal.

Måned: Medarbejder optjener 5 dage/12 måneder = 0,42 dage per måned.

Saldooverførsel

Skal restdage slettes eller automatisk overføres til ny periode?

Regler

Afregnes / registeres feriefri/omsorgsdage i timer eller dage?

Hvis timer markeres som registreringsenhed konverteres 5 dage til timer i medarbejderens statistik. Eksempelvis 37 timer. Der skal derfor oprettes normtimer til jeres politikker ved anvendelse af timeregistrering. Læs mere her!

Fandt du dit svar?