Som udgangspunkt skal Setup Admin rollen ikke gøre noget.
Off-boarding processen er automatiseret!

Når en medarbejder opsiges i jeres centrale brugeradministration (Active Directory) opsiges medarbejderen automatisk i BitaBIZ:

  • Medarbejderen bliver gjort inaktiv med en opsigelsesdato.

  • Medarbejderen bliver fjernet som bruger fra BitaBIZ.

  • Medarbejderens stamdata og registreringer er ikke slettet og medarbejderen kan aktiveres igen via jeres Active Directory.

  • Medarbejderen bliver fjernet fra jeres aktiv brugerliste.

Klik: Setup Admin

Klik: "Vis inaktive" for at få vist opsagte medarbejdere og deres opsigelsesdato via Setup Admin rollen:

Adgang til en inaktiv medarbejders registreringer?

Ifbm. en opsigelse kan der opstå behov for at følge op på en medarbejders registreringer.

Løn Admin rollen har adgang til inaktive medarbejderes kalender.

Klik: Løn Admin -> Medarbejdere -> Kalenderadgang

Læs mere om siden "kalenderadgang" her!

Overblik over opsagte medarbejdere?

Løn Admin rollen har adgang til en liste over aktive og inaktive medarbejdere.

Klik: Løn Admin -> Medarbejdere -> Rediger løn m.m.

Læs mere om siden "Redigér lønnr. m.m." her!

Er en medarbejder ved en fejl gjort inaktiv?

Medarbejderen skal aktiveres igen fra jeres centrale brugeradministration (Active Directory).

Kontakt derfor jeres IT.

Fandt du dit svar?