Restferie

Når ferieåret skifter sendes restferie til behandling på Restferie siden

Esben Hedegaard avatar
Skrevet af Esben Hedegaard
Opdateret over en uge siden

Behandling af restferie

En medarbejders restferie sendes til behandling når et ferieår skifter.

Afhængig af hvilket lands ferielov en medarbejder er tilkoblet sendes restferie til behandling når landets ferieår skifter.

Eksempelvis:

  • Danmark: 31/12

  • Norge: 31/12

  • Sverige: 31/3

💁 Restferie kan overføres til nyt ferieår, slettes og udbetales.

Bemærk: Restferie overføres altid til efterfølgende ferieår. Hvis der er restferie hængende for flere ferieår tilbage, vil en overførsel ikke kunne springe et ferieår over.

Restferie behandles fra siden "Restferie overførsel"

Klik: Løn Admin -> Medarbejdere -> Restferie overførsel

Hvis der er restferie der mangler at blive behandlet er dette vist med antal medarbejdere, der har restferie til overførsel:

Når du klikker på fanebladet får du et overblik over den enkelte medarbejders restferie:

Billedet ovenfor viser der er 2 metoder til behandling af jeres restferie
(metoderne kan kombineres):

  1. Behandle restferie per medarbejder

  2. Masseoverfør restferie

1. Behandle rest-ferien per medarbejder - Klik på knappen "Juster" ud for hver af jeres medarbejdere:

A) Slet rest-ferien

B) Overfør alle eller nogle af rest-feriedagene2. Markér alle jeres medarbejdere (med flueben) og behandle restferien for alle jeres medarbejdere på en gang iht. jeres politik:

A) Overfør alt restferie uden at tage stilling til hvor mange dage den enkelte medarbejder har i rest.

-eller-

B) Overfør restferie for alle medarbejdere men med et MAX antal restdage. Eksempelvis overfør max 5 dage (hvis medarbejder har 10 restdage overføres kun 5 dage. Hvis medarbejder har 2 restdage overføres kun 2 dage)

💁 Restdage der overføres tilskrives medarbejderens startsaldoen for det nye ferieår. For Danmark vil det være per januar måned.

💁 Overførte restdage føres til log og vises under feriesaldoens "Se historik" og i "Restferie-rapporten".

Udbetaling af rest-feriedage

Skal dele eller alle restferiedage udbetales for en medarbejder?

Start med at overføre restdagene som vist ovenfor.

-dernæst-

Fra siden Løn Admin -> Kalenderadgang. Klik "Udbetal" knappen under medarbejderens feriesaldo.

Saldoen nedskrives med det antal dage der udbetales per den måned de udbetales.

💁 Udbetalte restdage føres til log og vises under feriesaldoens "Se historik" og i "Restferie-rapporten".

Besvarede dette dit spørgsmål?