Restferie rapport

klik: HR statistik -> Ferie

Om denne rapport

  • Overblik over medarbejderes restferie per en valgt dato.

Sådan anvendes rapporten

  1. Vælg Land/ferieår. Dette vil liste de medarbejdere som er tilkoblet det valgte land/ferieår.
  2. Vælg en Slutdato. Dette vil beregne medarbejderens restferie per den valgte måneds udgang.
  3. Restferie = Optjent ferie (+ evt. overført restferie) minus afholdt ferie i den valgte periode.

Dimensioner der kan filtreres efter

Tid

Registreringer

Virksomhed

Aktivt ferieår

Ferie

Politik

Måned

Afdeling

Bemærkninger til denne rapport

  • Optjent ferie i den valgte periode inkluderer eventuelt restferie overført fra tidligere ferieår og manuelle justeringer.
  • Kun godkendt ferie tælles med i rapporten
  • Hvis medarbejder har registreret forskudsferie, tæller forskudsdagene med som registreret feriedage i rapporten.
  • Hvis medarbejder har afholdt mere ferie end optjent i den valgte periode vil restferiesaldoen være nul. Note: der vises ikke negativ restferie balance

Fandt du dit svar?