Opskriv eller nedskriv saldi manuelt via kalenderadgang

Klik: Løn Admin -> Medarbejdere -> Kalenderadgang

Skal en medarbejders saldo op- eller nedskrives manuelt?

Manuelle saldi-justeringer håndteres fra medarbejderens kalender via kalenderadgang:

1) Klik "Opskriv" eller "Nedskriv" ved den saldo der skal justeres manuelt

2) Vælg dato hvorfra justeringen skal være gældende fra (VIGTIGT)

3) Gem evt. justeringen med en note så der er dokumentation for årsagen til den manuelle justering:

💁 Manuelle op- og nedskrivninger af saldi fra Løn admin kalenderadgang:

  • er gældende fra den måned de oprettes til

  • er gældende for det ferieår de oprettes til

  • gemmes i saldoens "Se historik" inkl. evt. oprettet note

Nedskriv en saldo via lønudbetaling?

Læs mere om udbetaling af saldi her!

Fandt du dit svar?