Justér saldi manuelt

Opskriv & nedskriv saldi for: Ferie, Feriefri, Timebank, Dagebank

Esben Hedegaard avatar
Skrevet af Esben Hedegaard
Opdateret over en uge siden

Opskriv eller nedskriv saldi manuelt via kalenderadgang

Klik: Løn Admin -> Medarbejdere -> Kalenderadgang

Skal en medarbejders saldo op- eller nedskrives manuelt?

Manuelle saldi-justeringer håndteres fra medarbejderens kalender via kalenderadgang:

1) Klik "Opskriv" eller "Nedskriv" ved den saldo der skal justeres manuelt

2) Vælg dato hvorfra justeringen skal være gældende (VIGTIGT)

3) Gem evt. justeringen med en note så der er dokumentation for årsagen til den manuelle justering:

💁 Manuelle op- og nedskrivninger af saldi fra Løn admin kalenderadgang:

  • er gældende fra den måned de oprettes til

  • er gældende for det ferieår de oprettes til

  • gemmes i saldoens "Se historik" inkl. evt. oprettet note

Justering af restferiesaldo for dansk ferieår med månedlig optjening.

For at justere restferie-saldoen for det danske ferieår, er det vigtigt at den rigtige dato vælges for justeringen alt efter om feriedage optjenes primo eller ultimo i måneden.

  • Ved ultimo optjening -> vælg 30. september som dato for justeringen.

  • Ved Primo optjening -> vælg 31. august som dato for justeringen

Nedskriv en saldo via lønudbetaling?

Besvarede dette dit spørgsmål?