Udbetal saldi

Udbetal saldi for: Ferie, Feriefri, Timebank, Dagebank

Esben Hedegaard avatar
Skrevet af Esben Hedegaard
Opdateret over en uge siden

Udbetal saldi via kalenderadgang

Klik: Løn Admin -> Medarbejdere -> Kalenderadgang

Skal en medarbejders saldo nedskrives via udbetaling?

Alle 4 BitaBIZ saldi (ferie, feriefri, timebank, dagebank) kan nedskrives via lønudbetaling:

1) Klik "Udbetal" ud for den saldo du vil nedskrive via en udbetaling

2) Vælg den dato nedskrivningen skal være gældende fra

3) Vælg antal dage/ timer saldoen skal nedskrives med

4) Opret evt. en note der gemmes sammen med saldo-udbetalingen

5) En saldo udbetaling gemmes i medarbejderens kalender og er gældende fra den måned nedskrivningen er oprettet til:

6) Klik på saldo-udbetalingen gemt i medarbejderens kalender for at få yderligere information eller klik på saldoens "Se historik":

💁 En saldo udbetaling nulstilles ved at klikke på udbetalingen i medarbejderens kalender. Når den slettes fjernes udbetalingen/ nedskrivningen af saldoen.

7) Når en saldo lønudbetales orienteres medarbejder automatisk om udbetalingen via e-mail:

Når en saldo nedskrives via udbetaling:

  • udbetalingen nedskriver saldoen fra den måned den er oprettet i

  • udbetalingen nedskriver en saldo for den periode/ferieår datoen for nedskrivningen tilhøre; Eksempelvis udbetaling af feriedage i december måned nedskriver ikke restferie-saldoen per 31/12. December måned tilhøre et nyt ikke gammelt ferieår

  • udbetalingen gemmes i saldoens "Se historik" som en minus postering. Udbetalingen nedskriver derfor saldoens rest dage/timer

  • udbetalingen gemmes i medarbejderens kalender. Således at både medarbejder og chef kan klikke på registreringen og se at saldoen er nedskrevet via en lønudbetaling

  • en udbetaling nulstilles ved 1) at klikke på udbetalingen i medarbejderens kalender og 2) klik slet.

  • udbetalingen kan tilkobles lønfilen således at udbetalingsprocessen automatiseres

  • en lønudbetalt saldo-nedskrivning arkiveres og låses som lønbehandlet

💁 Tilkobl udbetaling af saldi til jeres lønsystem-eksport? Læs mere om lønsystem eksport her!

Besvarede dette dit spørgsmål?