BitaBIZ kan out-of-the-box integreres til alle lønsystemer

Alle BitaBIZ events kan opdateres til jeres lønsystem (ferie, feriefri, sygedage, barnsyg, overarbejde, afspadsering, timer, m.m.). Du skal blot markere at registreringen skal overføres samt, indtaste korrekt lønkode/ tarif ifbm. du opretter jeres lønsystem.

Hvis jeres virksomhed har flere lønsystemer. Eksempelvis i forskellige lande kan hvert lands lønsystem oprettes og integreres. Der er ingen begrænsninger. 

Sådan eksportere du til jeres lønsystem: 


Opsætning af jeres lønsystem:


Klik: Løn admin > Løneksport med periodestyring


Fra listen Vælg rapport "vælg jeres lønsystem"  Klik "Setup" 

A) Markere i formularen hvis en løndel skal sendes til jeres lønsystem ifbm. en lønkørsel. 

B) Indsæt lønkode/ tarif for de løndele der skal opdateres til jeres lønsystem. 

Bemærk:

>> Tariffer/lønkoder på tidsregistreringer, overarbejde til udbetaling eller timebank, orlovstyper  og egne løntyper oprettes til jobkoder oprettet til formålet.


Overarbejde

Klik: Setup Admin > Moduler > Overarbejde/ Afspadsering
Indsæt løntarif til en jobkode. Eksempelvis til timebank eller udbetaling.  

Orlov

Klik: Setup Admin > Moduler > Ferie & Fravær > Orlov
Opret jeres orlovstyper med lønkode

Tidsregistrering

(Klik: Setup Admin >  Moduler > Tidsregistrering)
Indsæt løntarif til en jobkode.


Egne typer

(Klik: Setup Admin > Moduler > Egne typer)
Opret jeres egne løndele / eventtyper med lønkode

OBS!

Har jeres lønsystem opdelt løndele og fravær til 2 lønfiler?

Hvis ja, skal du oprette de 2 lønfiler til jeres lønsystem til henholdsvis at indeholde fravær og løndele. Eksempler på lønsystemer med denne opdeling er Visma Løn og Lessor.


Skal fraværsdage opdateres som timer?

Hvis ja, skal du oprette normtimer per dag til jeres overenskomster.


Brug for hjælp til opsætning?

kontakt os via online support. Vi kender de fleste lønsystemer!

Fandt du dit svar?