Intro til Flekstid

Flekstid er målrettet til medarbejdere der tjekker ind og ud hver dag når de er på arbejde. 

Timerne registreret per dag opdaterer Timebanken i henhold til dagens normtimer. Dvs. timebanken justeres på dagsbasis iht. registrerede arbejdstimer på dagen og dagens normtimer.

Medarbejder kan tjekke ind og ud på sin flekstid fra mobilapp, web-portal og Outlook app.


Ferie & Fravær

Flekstid virker sammen med modulet Ferie & Fravær. 

  • Hele feriedage, helligdage og fraværsdage tæller neutralt. Dvs. en hel feriedag tæller normtimerne oprettet til den dag. Der er ingen justering af timebanken.
  • Halve feriedage, helligdage og fraværsdage tæller halv dagsnorm. Halve dage skal kombineres med en flekstidsregistrering og summen af de to tæller for dagens normtimer, der justerer timebanksaldoen. Eksempel:
    Halv feriedag + flekstidsregistrering = dagens arbejdstimer.
    Halv helligdag + flekstidsregistrering = dagens arbejdstimer.
    Halv helligdag + halv feriedag = dagens normtimer.

Afspadsering

Flekstid virker sammen med Afspadsering. Opsparede timer i Timebank anvendes via ansøgning om afspadsering. Afspadsering tæller derfor minustimer. En hel afspadseringsdag trækker dagens normtimer.

Bemærk: der kan ikke registrere både flekstid og afspadsering på samme dag.

Egne typer

Egne registreringstyper oprettet til jeres konto kan markeres til at tælle med som arbejdstid i flekstidsskemaet. Eksempelvis; egenbetalt fridag, kursus, forretningsrejse, privat aftale, lægebesøg, m.m. 

Helligdage

Halve helligdage tæller med i arbejdstids-registreringen som halv dagsnorm, når de kombineres med en flekstidsregistrering. Summen af de to tæller for dagens normtimer, når timebank-justeringen beregnes. Eksempel:
Halv helligdag + flekstidsregistrering = dagens arbejdstimer.

Arbejdstidsskema

Medarbejdere, der har adgang til flekstid, får adgang til et arbejdstidsskema i tillæg til årskalenderen.  
Medarbejderens arbejdstidsskema vil også være tilgængelig for medarbejdernes chef/godkender og Løn Admin rollen.

Arbejdstidsskemaet viser ugens arbejdstimer:

Arbejdstidsskemaet ovenfor viser hvordan flekstid arbejder sammen med hele og halve feriedage, fraværsdage, helligdage og afspadseringsdage. Medarbejderens normtid per dag vises i skemaet og anvendes til at beregne plus og minustimer per dag.  

En medarbejder kan have flere flekstidsregistreringer per dag. Summen af alle flekstidsregistreringer på en arbejdsdag danner grundlag for beregningen af dagens timebank-justering. 

Statistik

Medarbejderens kalender indeholder statistik der viser summen af alle de registreringer der indgår i arbejdstidsskemaet. Herunder, sygedage, feriedage, egne eventtyper der er markeret til at tælle med, helligdage, m.m.


Teamkalender

Medarbejdere der er tjekket ind markeres i Teamkalender med status "Tilstede". Når medarbejder tjekker ud fjernes medarbejderens "Tilstede-status" i teamkalenderen.


Læs mere her om hvordan flekstid opsættes til jeres BitaBIZ konto!

Fandt du dit svar?