Eksport til Danmarks statistik 1

Den nemme og hurtige rapport der løser det grundlæggende krav fra DST

Esben Hedegaard avatar
Skrevet af Esben Hedegaard
Opdateret over en uge siden

Pre-konfigureret DST rapport

Årlig rapportering af fravær til Danmarks Statistik.

Fraværsdata kan indlæses direkte til Danmarks Statistik via CSV fil.

Denne rapport henvender sig specielt til virksomheder der:

  • Kun skal indlæse fraværstyperne feriefri, sygedage og barn syg

Hvis jeres virksomhed skal indlæse flere fraværstyper end ovenfor eller har flere p-numre der ikke vedligeholdes i BitaBIZ.

Så anbefales vores Excel API rapport. Læs mere her!

Kom i gang...

Klik: Løn Admin -> Eksport -> Løneksport med periodestyring ->

vælg "DST" fra listen "Vælg rapport":


Klik: Setup:

Indtast CVR-nummer & p-nummer for den eksport der ønskes oprettet.

Indtast DST fraværskoderne for feriefri, sygedage og barn syg som vist ovenfor.

Opret eksport

  • Vælg relevant kalenderår.

  • Markér de selskaber / medarbejdere der skal medtages i rapporten.

  • Klik "Opret rapport"

Vigtig information vedr. eksport til Danmarks statistik

Har jeres virksomhed flere p-numre?

Hvis jeres virksomhed har flere p-numre, kan p-nummer indtastes på afdelings-niveau.

Klik: Setup admin > Afdelinger > klik "Rediger" ud fra afdeling > indtast p-nummer:

ℹ️ Hvis ikke der er udfyldt p-nummer på afdelings-niveau indsættes p-nummer indtastet under Setup i eksporten.

Har jeres virksomhed flere CVR numre?

Hvis jeres virksomhed har flere selskaber indtastes CVR-nummer i Setup-formularen til at matche det selskab der eksporteres for.

Medarbejderens CPR nr.

Rapporten til Danmarks Statistik skal indeholde CPR numre på alle jeres medarbejdere. Derfor kan man oprette CPR nr. i BitaBIZ.

Hvis din virksomhed ikke vil oprette CPR nr. i BitaBIZ anbefaler vi, at medarbejders lønnr. oprettes til feltet. Herved kan man via VlookUP funktionen i Excel indsætte CPR nr. i rapporten.

Her oprettes CPR nr. så det automatisk kommer med i rapporten:

Klik: Setup Admin > Medarbejdere > åben medarbejderens stamdata via "Rediger" knappen.

Klik på fanen "Lønnummer" og indtast CPR nr. i feltet "Medarbejdernummer"

NB: CPR nr. skal indtastes uden bindestreg som vist nedenfor:

Normtimer

Fravær skal indlæses i timer til Danmarks statistik.

Derfor skal normtimer per dag indtastes. Herved kan BitaBIZ konvertere en feriefridag eller sygedage, m.f. til timer.

Klik: Setup Admin > Moduler > Politikker > Åben den enkelte politik > Arbejdsuge > indtast netto timer per dag.


Besvarede dette dit spørgsmål?