Fraværsdata kan eksporteres direkte til Danmarks Statistik via CSV fil.

Opsætningsguide:

1. Medarbejderens CPR nr.

Klik: Setup Admin > Medarbejdere > åben medarbejderens stamdata via "Rediger" knappen.

Klik på fanen "Lønnummer" og indtast CPR nr. i feltet "Medarbejdernummer"

NB: CPR nr. skal indtastes uden bindestreg som vist nedenfor.

2. Normtimer

Klik: Setup Admin > Moduler > Politikker > Åben den enkelte politik > Arbejdsuge > indtast timer per dag.

3. Opsæt DST eksportfilen


Klik: Løn Admin > Eksport > Løneksport med periodestyring > vælg "DST" fra listen "Vælg rapport"


Klik: Setup:

A .Indtast CVR-nummer & p-nummer for den eksport der ønskes oprettet.

Har jeres virksomhed flere p-numre?

Hvis jeres virksomhed har flere p-numre, kan p-nummer indtastes på afdelings-niveau.

Klik: Setup admin > Afdelinger > klik "Rediger" ud fra afdeling > indtast p-nummer:

ℹ️ Hvis ikke der er udfyldt p-nummer på afdelings-niveau indsættes p-nummer indtastet under Setup i eksporten.

💁 Hvis jeres virksomhed har flere selskaber ændres CVR-nummer i Setup-formularen til at matche det selskab der eksporteres for.

B. Markér eventtyper der skal medtaget i eksporten og indtast DST koderne for eventyperne direkte i formularen eller der hvor eventtypen er oprettet.

Eventtyper der skal eksporteres til Danmarks statistik fra BitaBIZ:

DST kode

DST beskrivelse

BitaBIZ eventtype

1100

Fravær pga. egen sygdom

Sygedag

1200

Fravær pga. børns sygdom

Barn syg

1300

Fravær pga. arbejdsskade

Egen eventtype

1400

Fravær pga. barsels- og børnepasningsorlov samt adoption

Orlovstyper

1500

Andet fravær

Egen eventtyper

1921

Omsorgsdage

Omsorgsdag, m.m.

1922

Feriefridage og særlige feriedage

Feriefri, m.m.

1935

Fravær pga. plejeorlov til pasning af familie

Orlovstyper

4. Opret eksport

  • Vælg relevant kalenderår.

  • Markér de selskaber / medarbejdere der skal medtages i rapporten.


Fandt du dit svar?