Opret Dagebank

Registrering af plusdage og minusdage der opdaterer en dagebank.

Morten Borum avatar
Skrevet af Morten Borum
Opdateret over en uge siden

Opret dagebank

Dagebanken kan anvendes til flere formål. Eksempelvis;

 • Firma-specifikke fridage

 • 6. ferieuge

 • Omsorgsdage

 • Seniordage

 • Weekendvagter der optjener fridage

Modulet er fleksibelt og kan anvendes til mange formål.

Modulet har en saldo hvor der kan tilkobles optjening. Både fast optjening og variabel optjening.

Variabel optjening kunne eksempelvis være:

Plusdag: "Weekendvagt" (opskriver saldoen med antal registrerede dage)

Minusdag: "Fridag" (nedskriver saldoen med antal registrerede dage)

Fast optjening kunne eksempelvis være:

Årlig optjening af: "Virksomhedsdage" (der optjenes 2 dage, hvert år per den 1/1)

Månedlig optjening af: "Arbejderhjemmedage": (der optjenes 2 dage hver den 1. i en ny måned)

Kom igang med Dagebanken

Opsæt Dagebanken til at matche jeres behov.

Klik: Setup admin > Moduler > Dagebank

Vælg et kategorinavn der beskriver løsningen / saldoen. Eksempelvis:

 • Virksomhedsdage

 • 6. ferieuge

 • Seniordage

 • Omsorgsdage

Indtast navn for henholdsvis plusdage og minusdage, og markér hvis der er godkenderkrav.

Eksempel: Banken anvendes kun til minusdage.

Eksempel: Banken anvendes til optjening af fridage.

Opret fast optjening til dagebank-saldoen

På jeres politikker kan der tilkobles fast optjening til dagebank-saldoen

Dvs. at forskellige personalegrupper kan have forskellig optjening tilkoblet deres dagebank.

Eksempel:

Der optjenes 2 dage til dagebank-saldoen den 1. januar hvert år.

💁 Bemærk at der ikke er givet adgang til variable optjening af plusdage ovenfor. Hvis medarbejdere på politikken skal have adgang til variable optjening markér "Aktiver adgang til registrering af plusdage" på medarbejderens politik.

Medarbejders adgang til dagebanken

På medarbejders stamdatakort marker "Dagebank". Herved får medarbejder adgang til saldoen.

💁 Bemærk at den standard "Dagebank" betegnelse ovenfor ændres til det navn der oprettes under modulets indstillinger.

Når medarbejder har fået adgang vises saldoen som vist nedenfor. Og medarbejder kan med det samme benytte sig af dagene.

ℹ️ Bemærk: det er tilladt for dagebank-saldoen at gå i minus.

Medarbejder og leder vil få en advarsel markeret med gul, hvis registreringen vil få saldoen til at gå i minus:

ℹ️ Bemærk:

 • Minusdage (fridage) henover helligdage eller weekender tæller ikke med i saldoen.

 • Plusdage (weekendvagt) tæller i weekender og på helligdage.

💁 Hvis dagebanken skal anvendes af alle eller de fleste af jeres ansatte er det en god ide, via standard indstillinger, at aktivere adgang til modulet automatisk for nye medarbejdere på jeres konto. Læs mere her!

Besvarede dette dit spørgsmål?