Microsoft Exchange PLUS integration til BitaBIZ

Lad BitaBIZ gøre mere for jeres medarbejdere: Aktiver Outlook e-mail autosvar fra BitaBIZ.

Esben Hedegaard avatar
Skrevet af Esben Hedegaard
Opdateret over en uge siden

BitaBIZ Exchange PLUS integration tilbyder følgende fordele:

 • Optimer jeres kundeservice.
  Når jeres medarbejdere nemt kan tilkoble deres ikke tilstede e-mail autosvar ved ferie- og fraværs-registreringer, mindskes sandsynligheden for at det glemmes.
  Som resultat, deles autosvar hyppigere med kunder og eksterne partnere i perioder med ferie og fravær.

 • Optimer jeres eksterne kommunikation.
  Tilføj et standard Outlook e-mail autosvar for jeres organisation og få ensartet og struktureret ekstern kommunikation også i ferie- og fraværsperioder.

 • Giv chefen bedre indsigt:
  Chefen kan se, om der er tilføjet et autosvar til en ferieansøgning.
  Chefen kan tilkoble et e-mail autosvar til en fraværsregistrering for en medarbejder. Hermed sikres optimal ekstern kommunikation.

 • Optimer medarbejderoplevelsen:
  Jeres medarbejdere kan via en registrering dele deres fraværsstatus
  - Internt i organisationen via deres Outlook og Teams-kalender, der bookes med fraværsstatus.
  - Eksternt via e-mail autosvar, der nemt aktiveres ifm. en fraværsregistrering.

Besvarede dette dit spørgsmål?