Sygefravær - 120 dages reglen

Sygefraværsrapport der inkluderer weekender og helligdage

Morten Borum avatar
Skrevet af Morten Borum
Opdateret over en uge siden

Sygefravær - 120 dages reglen

Klik HR Statistik -> Rapporter -> klik: Hent rapporten "Sygefravær - 120 dages reglen"

Om denne rapport

  • Overblik over sygefravær når weekender tæller med iht. 120 dages reglen.

  • Overblik over sygedage per medarbejder som både inkluderer eller ekskluderer weekender og helligdage.

Dimensioner der kan filtreres efter

Tid

Registreringer

Virksomhed

År

Sygedage

Medarbejder

Kvartal

Måned

Uge

Bemærkninger til denne rapport

  • Weekender og helligdage medregnes, hvis medarbejderen har været sygemeldt dagen op til og dagen efter. Det vil eksempelvis gælde, hvis medarbejderen er sygemeldt fredag og mandag.

  • Vær opmærksom på at ovenstående logik ikke gælder for deltidsansatte med faste fridage. Hvis medarbejderren har været sygemeldt dagen før og dagen efter en fast fridag, tæller den faste fridag ikke med som en sygedag.

Denne rapport er en prækonfigureret rapport. Rapporten opdateres automatisk med real-time data.

For at aktivere rapporten skal jeres BitaBIZ API nøgle indsættes i rapporten.Besvarede dette dit spørgsmål?