Alle samlinger
Godkendervejledninger
Statistik til godkenderrollen
Statistik til godkenderrollen

Få et hurtigt overblik over nøgletal for din afdeling

Esben Hedegaard avatar
Skrevet af Esben Hedegaard
Opdateret over en uge siden

Godkend & Efterregistrér rollen

Klik: Godkend & efterregistrér -> Statistik

Få et samlet overblik over dit teams nøgletal:

  • restferie og restferiefri

  • antal sygedage og barn sygedage

  • timebank saldi

  • m.f.

* Bemærk at jeres ferie- og feriefri-år kan følge forskellige datoer. Hvis du har ansatte i flere lande vil ferie-afholdelses-året være forskelligt fra land til land.

Besvarede dette dit spørgsmål?