Godkend & Efterregistrér rollen

Klik: Godkend & efterregistrér -> Statistik

Få et samlet overblik over dit teams nøgletal:

  • restferie og restferiefri

  • antal sygedage og barn sygedage

  • timebank saldi

  • m.f.

* Bemærk at jeres ferie- og feriefri-år kan følge forskellige datoer. Hvis du har ansatte i flere lande vil ferie-afholdelses-året være forskelligt fra land til land.

Fandt du dit svar?