Alle samlinger
Administrér BitaBIZ
HR & People
Tildel godkender rettigheder til en medarbejder
Tildel godkender rettigheder til en medarbejder

Skal en ny medarbejder have godkender-rollen?

Esben Hedegaard avatar
Skrevet af Esben Hedegaard
Opdateret over en uge siden

Tildel godkenderrettigheder til en medarbejder

Åben medarbejderens stamdatakort fra siden Setup Admin:

 1. Klik roller

 2. Markér Godkender

 3. Vælg den eller de afdelinger medarbejderen skal godkende for
  (bemærk; en afdeling kan have flere godkendere tilkoblet)

 4. Vælg hvem der skal godkende chefen eller om chefen skal være selvgodkender

Klik Gem.

Avanceret godkenderflow

Eksempel 1:

En medarbejder skal godkendes af en chef fra en anden afdeling og hvor chefen i medarbejderens fysiske afdeling ikke skal godkende medarbejderen:

 1. Åben medarbejderens stamdata kort fra siden Setup Admin

 2. Klik Roller

 3. Vælg den godkender der skal godkende medarbejderen fra listen

 4. Marker hvis det kun er denne chef (valgt fra listen) der skal godkende medarbejderen og ikke også chefen for den afdeling medarbejderen arbejder i.

Klik Gem.

Eksempel 2:

En medarbejder skal oprettes som godkender uden at være godkender for en afdeling:

 1. Åben medarbejderens stamdata kort fra siden Setup Admin

 2. Klik Roller

 3. Markér Godkender (uden at vælge afdelinger)

Klik Gem.

Følg eksempel 1 ovenfor for at vælge hvilke medarbejdere der skal godkendes af chefen.

Medarbejdere markeret med rollen "Godkender" tilføjes til listen "Godkendt af". Herved kan et 1:1 godkenderflow opbygges uden om jeres afdelinger.

Eksempel 3:

Godkenderflowet opdateres til BitaBIZ fra MIcrosoft Azure Active Directory. I dette tilfælde får medarbejderne automatisk den godkender der er oprettet som manager for medarbejderen på jeres Active Directory.

Hvornår sendes en registrering til godkendelse?

Godkenderflow på registreringsniveau (ferie, løntimer, afspadsering, m.f.) styres under det enkelte moduls settingside.

 • Ferie og Feriefri: på den enkelte politik markér godkenderkrav til jeres ferieregistreringer.

 • Orlovstyper (barsel, fædreorlov, m.f.): ifm. at de enkelte orlovstyper oprettes på jeres politiker markér på den enkelte orlovstypen om den skal sendes til godkendes.

 • Sygefravær/ Barn sygedag: sendes ikke til godkendelse.

 • Daglig arbejdstid (flextidsregistreringer): sendes ikke til godkendelse.

 • Egne registreringstyper (arb. hjemme, egenbetalt ferie, m.f.): markér på den enkelte registreringstype om den skal sendes til godkendes.

 • Overarbejde/ afspadsering; Markér på modulets settingside om henholdsvis registrering af overarbejde og afspadsering skal sendes til godkendelse.

 • Tidsregistrering; Markér på modulets settingside om registrering af tid skal sendes til godkendelse (bemærk; lovmæssigt skal løntimer altid godkendes før udbetaling).

 • Kørselsafregning: Sendes altid til godkendelse

Besvarede dette dit spørgsmål?