Eksport til Danmarks Statistik 2

Rapporten til virksomheder der har behov for eksport udover feriefri og sygedage

Esben Hedegaard avatar
Skrevet af Esben Hedegaard
Opdateret over en uge siden

Pre-konfigureret Excel API Rapport til DST

Årlig rapportering af fravær til Danmarks Statistik.

Fraværsdata kan indlæses direkte til Danmarks Statistik via CSV fil.

Denne rapport henvender sig specielt til virksomheder der:

  • Skal rapportere flere fraværstyper end feriefri og sygedage

  • Her flere P-numre der ikke vedligeholdes i BitaBIZ

Hvis jeres virksomhed kun skal indlæse fraværstyper feriefri & sygedage.

Så anbefales vores præ-konfigurerede DST rapport. Læs mere her!

Kom i gang...

Klik: HR Statistik -> Hent rapporten "Danmarks Statistik"

Indsæt jeres API nøgle og klik opdatér. Data indlæses nu til rapporten

Indstil rapporten

Følg de 5 steps i Excelarket under fanen "Indstillinger_CSV" som beskrevet her i artiklen:

1. DST standard fraværskoder

Rapporten er standard udfyldt med fraværskoderne for:

  • Sygedage

  • Barn sygedage

  • Feriefri dage / særlige fridage

2. Jeres egne fraværskoder der skal indlæses til DST

Indsæt evt. manglende koder til jeres egne fraværstyper oprettet i BitaBIZ som skal indlæses til Danmarks Statistik med korrekt fraværskode her:

Vejledning til indtastning af DST koder:

DST kode

DST beskrivelse

BitaBIZ modul

1100

Fravær pga. egen sygdom

Sygedag

1200

Fravær pga. børns sygdom

Barn syg

1922

Feriefridage og særlige feriedage

Feriefri, m.m.

1921

Omsorgsdage

Feriefri ændret til Omsorgsdage

1300

Fravær pga. arbejdsskade

Andet fravær

1400

Fravær pga. barsels- og børnepasningsorlov samt adoption

Andet fravær

1500

Andet fravær

Egen registreringstyper typer

1935

Fravær pga. plejeorlov til pasning af familie

Andet fravær

3. P-nummer

Indtast jeres p-numre til alle jeres afdelingerne på listen:

4. CVR nummer

Indsæt jeres CVR nr. til rapporten:

💁 Hvis I har flere CVR numre venligst se infoboks nedenfor.

5. Gem indstillingerne til rapporten:

6. Opret eksport

Følg de 4 steps i Excelarket under fanen "Registreringer"

💁 Rapporten indeholder alle jeres registreringstyper. Derfor, under Step 2 her skal man fra dropdown vælge de fraværstyper man vil medtage i rapporten til DST.

💁 Når der under step 4 klikkes Eksporter oprettes en CSV fil for jeres virksomhed der kan indlæses direkte til DST.

Vigtig information vedr. eksport til Danmarks statistik

Medarbejderens CPR nr.

Rapporten til Danmarks Statistik skal indeholde CPR numre på alle jeres medarbejdere. Derfor kan man oprette CPR nr. i BitaBIZ.

Hvis din virksomhed ikke vil oprette CPR nr. i BitaBIZ anbefaler vi, at medarbejders lønnr. oprettes til feltet. Herved kan man via VlookUP funktionen i Excel indsætte CPR nr. i rapporten.

Her oprettes CPR nr. så det automatisk kommer med i rapporten:

Klik: Setup Admin > Medarbejdere > åben medarbejderens stamdata via "Rediger" knappen.

Klik på fanen "Lønnummer" og indtast CPR nr. i feltet "Medarbejdernummer"

NB: CPR nr. skal indtastes uden bindestreg som vist nedenfor:

Normtimer

Fravær skal indlæses i timer til Danmarks statistik.

Derfor skal normtimer per dag indtastes. Herved kan BitaBIZ konvertere en feriefridag eller sygedage, m.f. til timer.

Klik: Setup Admin > Moduler > Politikker > Åben den enkelte politik > Arbejdsuge > indtast netto timer per dag.


Flere CVR numre ?

Hvis jeres virksomhed har flere selskaber ændres CVR-nummer under step 4 på arket "Indstillinger_CSV":

Anvend rapportens filter til at eksportere per selskab:

Besvarede dette dit spørgsmål?