Eksporter en lønperiodes løndele til Dataløn 

1. Åben BitaBIZ 

Klik: Løn Admin > Løneksport med periodestyring

  1. Vælg rapport: Dataløn
  2. Vælg perioden (fra dato - til dato)  

Klik  "Vis resultat"

Periodens løndele vises nu på listen:

  • hvis en registrering allerede er lønkørt vises dette og den kommer ikke med i eksporten
  • hvis en medarbejder mangler lønnr. vises dette og kommer ikke med i eksporten

   3. Klik: "Eksport API"

Når du klikker "Eksport API":

  1. løndata sendes direkte til jeres Dataløn konto. 
  2. løndelene arkiveres og låses som lønbehandlet i BitaBIZ.

 
    

2. Åben Dataløn

Vælg Løn > Indberet eller ret løn

  1. Vælg løntermin 
  2. Har i Medarbejdergrupper oprettet i Dataløn? 

Ja: Vælg én medarbejdergruppe fra listen > Klik Importer
Nej: Vælg "Ingen gruppe" > Klik Importer

VIGTIGT!

Hvis I har medarbejdergrupper:

  • importen skal gennemføres for hver af jeres grupper
  • når en gruppe importeres vil der komme en fejlbesked. Dette er blot en besked om at de medarbejdere der ikke tilhøre gruppen ikke kommer med i importen. Klik blot gennemfør import. Husk at gå tilbage til dette step og importer de manglende medarbejdergrupper.

Vælg Registreringer fra andet system > Fortsæt

Når løndata sendes til Dataløn fra BitaBIZ, kan disse fremsøges ud fra den dato filen blev eksporteret, altså datoen for hvornår der blev trykket på knappen "Eksport API" i BitaBIZ.Klik Gennemfør import for at fortsætte lønbehandlingen.
Klik Se rapport for at se preview af importerede løndata (åbner i nyt vindue)

Når importen er gennemført > klik Fortsæt for at gå til lønbehandlingen af de enkelte medarbejdere


Medarbejdere som har løndata fra importen vil være markeret med flueben.
Klik Forsæt for at behandle løn for de enkelte medarbejdere

Eksempel på importeret løndata på en medarbejderFandt du dit svar?