Eksporter en lønperiodes løndele til Dataløn 

Åben BitaBIZ 

Klik: Løn Admin > Løneksport med periodestyring

  1. Vælg rapport: Dataløn

  2. Vælg perioden (fra dato - til dato)  

    Vælg de politikker der skal medtages i eksporten

    Klik  "Vis resultat":

Periodens løndele vises nu på listen:

ℹ️ hvis en registrering allerede er eksporteret tidligere vises dette og den kommer ikke med i eksporten.

ℹ️ hvis en medarbejder mangler lønnr. vises dette og medarbejderens registreringer kommer ikke med i eksporten.

3. Klik: "Eksport API"

💁 Når du klikker "Eksport API" knappen:

1. løndata sendes direkte til jeres Dataløn konto. 

2. løndelene låses som lønbehandlet i BitaBIZ.

💁 Løn Admin rollen kan via Kalenderadgang som den eneste slette en lønbehandlet registrering. Løneksporten viser hvis en lønbehandlet registrering er slettet.

3. løndelene gemmes i løneksport-arkivet.

💁 Hvis du ved en fejl kommer til at arkivere (låse) en lønperiode kan den åbnes igen ved at slette arkiveringen i arkivet.

ℹ️ Det er ikke en god ide at oprette den samme eksport 2 gange på samme dato. Fordi Dataløn vil importere begge eksporter oprettet på samme dag. Hvis der var fejl i din første eksport -> afvent derfor til efterfølgende dag/dato med at sende en ny eksport afsted til Dataløn.
    

Åben Dataløn

Vælg Løn -> Lønindberetning -> Ny løn

💁 Har du allerede oprettet en lønkladde? klik “Handlinger” og vælg Import den vej.

Har i løntermin-grupper oprettet i Dataløn? 

Ja: Vælg én løntermin-gruppe fra listen -> Klik Importer
Nej: Klik Importer

ℹ️ Hvis I har løntermin-grupper -> importen skal gennemføres for hver af jeres grupper. Vær opmærksom på, at du kan få en fejlbesked når du importerer per løntermin-gruppe. Du skal blot se bort fra denne fejlbesked og klikke fortsæt.

Vælg BitaBIZ fra listen og klik fortsæt:

Vælg periode for import

Både start og slutdato skal være den samme dato. Den dato eksporten blev sendt til Dataløn fra BitaBIZ:

💁 Vi skriver det lige igen 😄 START og SLUT dato skal være samme dato. Den dato du eksporterede til Dataløn fra BitaBIZ.

Klik gennemfør import:

Periodens registreringer oprettet i BitaBIZ er nu lagt ind på den enkelte medarbejders lønkort i Dataløn:

💁 De løndele medarbejderen har oprettet registreringer på i BitaBIZ oprettes automatisk til medarbejderens lønkort i Dataløn.


Eksempel på løngrundlag opdateret fra BitaBIZ til en medarbejders Dataløn-lønkort:


💁 HINT: Opret samme betegnelse fra registrering til lønsedlen

I BitaBIZ har I oprettet en række registreringstyper. Eksempelvis; Fridag egenbetalt, Tilkaldevagt, Weekendtimer, Normal tid, Overarbejde, Aftenvagt, Arbejder hjemme, m.f:


Skab gennemsigtighed for jeres medarbejdere hele vejen fra BitaBIZ til lønsedlen ved at tilrette Dataløns løndele til at have samme betegnelse som i BitaBIZ:

I Dataløn klik: Løn -> Ret løntekster:


Fandt du dit svar?