Dataløn: opret API integration

Opret API integration så jeres løndele automatisk sendes til Dataløn

Esben Hedegaard avatar
Skrevet af Esben Hedegaard
Opdateret over en uge siden

ÅBEN DATALØN

A) klik Opsætning > Integrationer til andre systemer:


Klik: "Tilmeld" på BitaBIZ Dataløn app

Kopier API nøglen i det grønne felt:

B) Klik "Virksomhed" > Ret oplysninger > kopier jeres Arbejdsgivernummer:

 

2. ÅBEN BitaBIZ

Klik: Løn Admin > Eksport > Løneksport med periodestyring 

  1. Vælg "Dataløn" fra rapportlisten 

  2. Klik: "Setup


3. Indsæt jeres Dataløn "Arbejdsgivernummer".
4. Indsæt jeres Dataløn "API nøgle"

 Afslut med at indsæte jeres standard løntermin: Typisk "51" månedsløn.
Terminen ændres iht. de termin-grupper der eksporteres til.

Afslut med GEM.

👏 Integrationen er nu oprettet! 


Men før du er helt i mål skal du:

  1. Markere i formularen hvis en løndel skal sendes til Dataløn ifm. en løneksport. 

  2. Indtaste jeres Dataløn lønkoder for de løndele der skal opdateres til jeres Dataløn.

Dataløn-koder der ofte anvendes til fravær:


Ferie:   0047    

ℹ️ Jeres feriepolitik i BitaBIZ skal matche jeres opsætning i Dataløn. Dvs. tillad max. 2 forskudsdage - det der svare til primo optjening i BitaBIZ.

Sygefravær:   0072  

ℹ️ Sygedage opdateres til dataløn i timer. Dvs. en sygedag opdateres iht. medarbejderens indtastede normtimer for den arbejdsdag sygedagen er registreret på.

ℹ️ Bemærk at sygetimer skal modregnes i felt 0001.

 
Barn Syg:   007C

ℹ️ BitaBIZ afregner Barn syge i dage. Vi anbefaler derfor at felt 007C anvendes til både fastansatte og timeansatte.

Dataløn har også en Barn sygetimer med en sats: 5C6C. Den kan anvendes til både timeansatte der skal have betaling for sygetimer men kan også anvendes til fastansatte og hvor satsen er 0 kr.


Vi anbefaler at barn sygedage for timeansatte og fastansatte opdateres til 007C og så indtastes sygetimerne for en sygedag til 5C6C for timeansatte - men det er jo en smagssag 😃

Man kan også oprette en egen registreringstype "Sygetimer" som medarbejder skal anvende og som efter godkendelse opdateres til Dataløn.

Egen betalt fridag: 0062

ℹ️ 0062 kan også anvendes til at tælle dage. Opret satsen med minus fortegn for at opnå løntræk. 0062 kan også anvendes til Orlovsdage uden løn.

FerieFri/Omsorgsdage: 0077

Overarbejde til timebank & afspadsering: 009B

Dataløn lønkoder til lønudbetaling (satser)

Dataløn har en række satser der udbetaler eller trækker; timer, dage og KM efter oprettet sats til jeres BitaBIZ registreringstyper:


Normaltimer * sats1: 0012
Normaltimer * sats2: 0014
Overtid * sats1: 0016
Overtid * sats2: 0018
Kørsel (KM): 0024

M.f.

Alle BitaBIZ registreringer kan derfor opdateres til Dataløn. Du skal blot markere at registreringstypen skal overføres til Dataløn samt, indtaste korrekt sats. Find tariffer og lønkoder til Dataløn her!Her et eksempel på registreringer opdateret fra BitaBIZ til Dataløn via integration:

Opret jeres Dataløn-koder til jeres BitaBIZ konto

Når du har fundet de Dataløn lønkoder/satser der skal opdateres fra BitaBIZ til Dataløn skal de indtastes til jeres BitaBIZ konto.

Under step 1 vælg Dataløn og klik: "Setup"

Nu vises formularen hvor jeres Dataløn-koder kan indtastes:

ℹ️ Husk at markere med flueben hvilke Dataløn-koder der skal medtages ifm. jeres løneksport.

Udbetaling af Saldi

Alle saldi kan nedskrives i BitaBIZ via funktionen "Udbetal":
Ferie, feriefri/omsorg, timebank, dagebank. Når "Udbetal" anvendes kan man indstille at de udbetalte dage/timer sendes til Dataløn for afregning.

Afhængig af saldoens afregningsmetode sendes enten dage eller timer til Dataløn. Dataløn-koden for saldo udbetaling indtastes på formularen ovenfor. Anvend eksempelvis 0062 eller 0045 der begge kan tilkobles en sats.

💁 Ved udbetaling af feriedage. Husk at nedskrive antal feriedage der udbetales i Dataløn ferieregnskab.

Satser:

Satser indtastes ikke på formularen ovenfor.

Satser til løntimer, overarbejde, orlovstyper og egne løntyper oprettes til jobkoder oprettet til formålet under det enkelte BitaBIZ modul. Følg vejledningen herunder:

Overarbejde

(Klik: Setup Admin > Moduler > Overarbejde/ Afspadsering)
Indsæt satsen til de overarbejdstyper der skal indgå i lønberegningen:

Tidsregistrering

(Klik: Setup Admin > Moduler > Tidsregistrering)
Indsæt satsen til de jobkoder der skal indgå i lønberegningen. Eksempelvis 0012 til Normaltimer:

 

Orlov

(Klik: Setup Admin > Moduler > Politikker > klik Rediger politik og åbn Orlov)
Opret orlovstyper der skal indgå i lønberegningen med fraværskode eller sats:

Egne typer

(Klik: Setup Admin > Moduler > Egne registreringstyper)
Opret jeres egne løndele / eventtyper med sats. 

Når jeres Dataløn lønkoder/satser er oprettet til jeres BitaBIZ konto -> afslut med at synkronisere jeres løntekster i Dataløn med jeres BitaBIZ betegnelser.

I Dataløn klik: Løn -> Ret løntekster:

Dataløn opretter automatisk de løndele der modtages fra BitaBIZ til medarbejdernes lønkort

De løndele I opretter i BitabIZ til lønafregning. Eksempelvis "Weekendtimer", "Overarbejde", m.f. Når løndelene eksporteres til Dataløn oprettes de automatisk til den enkelte medarbejders Dataløn-lønkort ifm. en lønkørsel -> hvis de ikke allerede var oprettet!

Har I timeansatte der registrere deres løntimer i BitaBIZ? Dataløn kan opdatere summen af timer overført til felt 0001

Klik: Virksomhed -> Øvrige oplysninger -> Automatisk optælling af arbejdstimer i Løndel 01 fra:

Besvarede dette dit spørgsmål?