Start med at konfigurere integration til Visma Løn (kun fravær) og/eller Visma Løn (kun løndele)

1. Gå til Løn admin > Lønberegning til lønsystem.

2. Vælg Visma Løn (kun fravær)/ Visma Løn (kun løndele) under Vælg jeres
lønsystem.

Her vises Visma Løn (kun fravær):

3. Klik Konfigurer eksport fil:

4. Indtast Kundeforhold, Lønkode og løndelsnumre for fraværstyperne som vist nedenfor og klik Gem.

Bemærk: Kundeforhold udfyldes under Konfigurer eksport fil og Arbejdsgivernummer udfyldes på de enkelte overenskomster i BitaBIZ. Herved kan flere juridiske enheder opdateres via én lønfil.

Visma løn (kun løndele)

Anvend samme fremgangsmåde som for FRAVÆR.


Udfyldning af arbejdsgivernummer på overenskomster i BitaBIZ

Arbejdsgivernummer skal udfyldes på overenskomsterne i BitaBIZ.
Ved lønkørsel for flere arbejdsgivere, udfyldes de respektive arbejdsgivernumre på de tilhørende overenskomster i BitaBIZ.

  1. Klik Setup admin > Ferie & fravær for at gå til jeres overenskomster i BitaBIZ:

2. Klik Redigér ud for overenskomsten:

3. Udfyld Arbejdsgivernummer under Koncernindstillinger > Virksomhed identifikation og tryk Gem:

Når eksportfilen er konfigureret og arbejdsgivernummer er udfyldt på overenskomsterne er I klar til at køre løn i BitaBIZ og eksportere løn-filen til jeres lønsystem


Eksempel på eksport af løn-fil til Visma Løn for to juridiske enheder med arbejdsgivernummer 1 og 2 og kundeforhold 100.

Konfigurering af eksportfil:

Arbejdsgivernummer 1 på overenskomsten Denmark 25:

Arbejdsgivernummer 2 på overenskomsten Denmark 25/5:


Kørsel for juni måned for overenskomt Denmark 25 og Denmark 25/5:


Klik Vis resultat for at se preview af løn eksportfilen: 

Klik Eksporter til Visma Løn og gem filen på computeren uden at åbne filen:

Filen kan nu eksporteres til Visma Løn.

Did this answer your question?