Rest-feriefri

Hvad sker der når en medarbejder har rest-feriefri når afholdelsesåret skifter?

Esben Hedegaard avatar
Skrevet af Esben Hedegaard
Opdateret over en uge siden

I modsætning til feriedage sendes rest-feriefri ikke til manuel behandling når afholdelsesåret skifter.

På jeres politik for feriefri kan vælges imellem 2 valgmuligheder for rest-feriefri håndtering ifm. periodeskift:

  1. rest-feriefridage/timer nulstilles/slettes

  2. rest-feriefridage/timer overføres automatisk  

Den valgte indstilling ved et ferieårsskift er gældende!


ℹ️ Hvis jeres feriefri-år skal følge de samme regler som for ferie-året så skal Saldooverførsel indstilles til "Automatisk overførsel af restsaldo til ny periode" sammen med valg af feriefri-perioden: Denmark 01.09 - 31.08

ℹ️ Saldi der automatisk overføres kan først disponeres efter de er overført ifm. en ny periode start. Eksempelvis, hvis ny periode start er 1/9 kan restdage/ timer ikke disponeres før efter den 1/9 og selvfølgelig forudsat at saldooverførsel er indstillet til "automatisk overførsel".


Andre artikler relateret til feriefri

Besvarede dette dit spørgsmål?