I modsætning til feriedage sendes rest-feriefri ikke automatisk til overførsel til et nyt afholdelsesår.

Der er 2 valgmuligheder når feriefri afholdelsesåret skifter:

  1. rest-feriefridage nulstilles/slettes
  2. rest-feriefridage overføres automatisk  

Den valgte indstilling ved et ferieårsskift er gældende. 


Hvis medarbejderen optjener feriefri per måned eller kvartal vælges typisk "automatisk overførsel". 

Hvis medarbejderen optjener dage per år vælges typisk "nulstil saldo". Et Feriefri afholdelsesåret kan følge ferieåret eller kalenderåret - der er ikke begrænsninger.

Andre gode vejledninger:

Fandt du dit svar?