I modsætning til feriedage sendes rest feriefri ikke automatisk til overførsel til et nyt afholdelsesår.

Når feriefri afholdelsesåret skifter nulstilles rest-feriefri-saldoen. 

Medarbejderen får fra start i et nyt år nye feriefri-dage eller -timer.  

Feriefri afholdelsesåret kan følge ferieåret eller kalenderåret.

Har du brug for at overføre feriefri der ikke er afholdt til det nye feriefriår?

1) Klik: Løn admin > Juster fraværssaldoen & restferie > Feriefri.

2) Klik: Excel.

Via disse steps gemmer du restferiesaldoen til Excel. Når feriefri afholdelsesåret er skiftet og medarbejderen har fået sine nye feriefridage:

Justér medarbejderens nye feriefrisaldo med rest-dage eller -timer.

Andre gode vejledninger:

Fandt du dit svar?