Når ferieåret skifter sendes restferie til behandling.

Når restferie er sendt til behandling vises en meddelelse øverst på siden under:

Løn admin > Medarbejdere > Justér saldi & restferie

(Bemærk, hvis jeres virksomhed har koblet flere lande til jeres konto. Restferie sendes til behandling når et lokalt lands ferieår skifter).

Klik på linket "her" for at gå til siden for restferie-behandling:

Siden viser en liste over de medarbejdere som har restferie tilbage:

Løn administrator kan i henhold til jeres officielle politik:

  • overføre medarbejdernes restferiedage til det nye ferieår
  • slette restferiedagene
  • justere antal restferiedage der overføres

Eksempel:

Hvis en medarbejder får overført eksempelvis 5 restferiedage tilskrives dagene saldoen for det nye ferieår. Dvs. 5 dage + antal nye feriedage optjent.

Hvordan gør jeg?

Du kan vælge at behandle restferien enkeltvis per medarbejder eller lave en samlet justering af alle/udvalgte medarbejdere

Enkeltvis restferiebehandling per medarbejder:

1.

klik på "Juster" knappen ud fra medarbejder på listen:


2.

Vælg "Overfør restferie" for at overføre restferiedage i henhold til jeres virksomhedspolitik.

Vælges "Nulstil restferie" slettes restferie-dagene og de bliver ikke overført til medarbejderens ferie-saldo for indeværende ferieår.

3.

Når restferien er overført eller nulstillet bliver medarbejderen fjernet fra listen og medarbejderes ferie-saldo opdateres for indeværende ferieår.

Samlet restferiebehandling af alle/udvalgte medarbejdere:

1.

Vælg de medarbejdere du vil behandle restferie for, ved at sætte flueben i tjekboksen til højre ud fra hver medarbejder:

Du vælger alle medarbejdere på listen ved at sætte flueben i tjekboksen øverst til højre:


2.

Klik på knappen "Overfør restferie (x)" for at overføre restferie for de valgte medarbejdere.

Ønsker du at slette restferien for de valgte medarbejdere så vælg knappen "Nulstil restferie (x)"

3.

Vælg om du vil overføre medarbejderenes nuværende restferie-saldo eller vælg et maksimum antal feriedage, der skal overføres til hver medarbejder.

Hvis der vælges et maksimum antal feriedage til overførsel, så vil hver medarbejder højst for overført deres nuværende restferie-saldo.

Eksempel:

Hvis der vælges 5 feriedage til overførsel og en medarbejder kun har 2 dages restferie, så vil medarbejderen kun få overført 2 feriedage.

4.

Når restferien er overført eller nulstillet bliver medarbejderne fjernet fra listen og medarbejdernes ferie-saldo opdateres for indeværende ferieår.

Se overført restferie

Restferie som er blevet overført fremgår af loggen på siden:

Løn admin > Medarbejdere > Justér saldi & restferie

Klik på "Log" ud fra medarbejder:

Andre gode vejledninger:

Fandt du dit svar?