Opdatering til håndtering af forskudsferie

💁 Denne opdatering henvender sig til kunder der tillader afholdelse af forskudsferie.

Når en medarbejder afholder forskudsferie modregnes forskuddet i efterfølgende måneders ferieoptjening.

Men hvad sker der hvis et ferieår afsluttes med et forskud som reducerer det nye ferieårs " feriedage til rådighed", eller sagt med andre ord, det nye ferieår starter op med afbetaling af forskud fra gammelt ferieår.

Denne opdatering indeholder:

  1. en forbedret løsning til håndtering af forskudsferie der løber på tværs af ferieår.

  2. compliance med ferieloven - dvs. mulighed for at tilkoble regel der fjerner medarbejders mulighed for at afholde forskudsferie der afregnes i nyt ferieår.

1. Forbedret løsning til håndtering af forskudsferie der afregnes på tværs af ferieår

Eksempel med forskudsferie der løber over flere ferieår:

  • Medarbejder afslutter ferieåret 2021 med et forskud på 1 feriedag der afregnes i nyt ferieår.

  • Medarbejder oparbejder i ferieåret 2022 et yderligere forskud på 2 feriedage der skubbes ind og afregnes i ferieåret 2023.

I fortsættelse af casen ovenfor. Løn admins "Se historik" under kalenderadgang viser nu forskud der afregnes i nyt ferieår.

Når medarbejder skubber et forskud på 1 feriedag (casen ovenfor) fra ferieåret 2021 ind i det nye ferieår 2022, betyder det at medarbejderens "Til rådigheds-saldo" reduceres med 1 feriedag for ferieåret 2022. Medarbejderen har ikke 25 dage men derimod 24 dage med løn til rådighed:

Medarbejderen afholder i det nye ferieår 2022, der starter 1/9 2021, 26 feriedage. Men medarbejderen havde kun 24 dage til rådighed til at starte med, fordi der bliver afregnet en forskudsdag fra ferieåret 2021.

Dvs. at medarbejderen går ud af ferieåret 2022 med en forskudssaldo på - 2 dage. Og disse dage skal nu afregnes i ferieåret 2023.

Som casen ovenfor viser supporterer BitaBIZ nu forskud der afregnes på tværs af flere ferieår.

Til HR statistik - Restferie er der tilføjet en kolonne der modregner forskud fra gammelt ferieår i restferiesaldoen:

Statistikken viser:

  • medarbejder skylder -1 feriedag, der er afholdt på forskud i gammelt ferieår men afregnet til nyt ferieår.

  • medarbejder går ud af ferieåret med en minus saldo på - 2 dage. Disse dage afregnes i nyt ferieår (2023) og derfor starter dette ferieår med en til rådigheds-saldo på 23 dage:

2. Hvad siger ferieloven til forskudsferie på tværs af ferieår?

Hvis ferieloven skal følges til punkt og prikke så skriver den:

  • medarbejder må ikke skubbe et forskud foran sig ind i nyt ferieår.

  • medarbejder må godt kunne afholde forskudsdage i løbet af ferieåret. Men aldrig på tidspunkter der resulterer i, at forskuddet bliver skubbet/afregnet i nyt ferieår. Dvs. medarbejder må ikke afholde flere dage end til rådighed.

💁 I BitaBIZ er standard indstillingen at medarbejder godt kan skubbe forskud foran sig ind i nyt ferieår.

Men standard indstillingen kan frakobles således at medarbejder ikke kan afholde flere dage end til rådighed (bemærk, til rådighed inkluderer evt. overført restferie og andre manuelle justeringer til saldoen):

Når standard-reglen frakobles kan medarbejder ikke afholde flere dage end maks. til rådighed i løbet af ferieåret. Medarbejder får besked om, at der ikke kan disponeres flere forskudsdage end til rådighed:

Fandt du dit svar?