Opdatering til egne registreringstyper

Godkendelse af rejseformål og udbetaling af diæter

Esben Hedegaard avatar
Skrevet af Esben Hedegaard
Opdateret over en uge siden

Godkendelse af rejseformål og mulighed for tilkobling af diætudbetaling

 • Skal jeres forretningsrejser godkendes med formål og destination?

 • Udbetales der diæter per rejsetime eller per rejsedag?

Med denne opdatering kan en Egen registreringstype oprettes med felterne:

 • Formål

 • Destination

 • Note

 • Beregning af antal diættimer eller diætdage

Opret en egen registreringstype til godkendelse af rejseformål der evt. også indeholder diætberegning

KLIK: Setup Admin -> Moduler -> Egne registreringstyper:

Start med at oprette registreringstypens navn. 
Eksempelvis "Forretningsrejse (m. diæter").

Markér hvis registreringstypen skal sendes til godkendelse.

 1. Markér med flueben "Tilføj rejseformål og destination". Herved tilføjes rejseformål og destination til registreringstypen.

 2. Skal medarbejder vælge start tid og slut tid for rejsen? Hvis ja, vælg enhed til "Timer". Når timer vælges beregnes rejsens længde i antal timer registreret ud fra valgt start og slut tid.

  Hvis rejsens længde skal beregnes i antal rejsedage vælges enheden "Dage".

 3. Skal der udbetales diæter? Markér med flueben "Tilføj løneksport" og indsæt jeres lønsystems sats/tarif for diættimer eller diætdage.

 4. Hvilken tilstede status skal rejsen bookes til jeres BitaBIZ Team kalender og til jeres Outlook/ Teams kalender system? Eksempelvis "Arbejder et andet sted".

ℹ️ Husk at oprette registreringstypens navn på både Dansk og Engelsk skift imellem sprog her:

Opret registrering

I eksemplet nedenfor er:

 1. Enhed sat til "Timer".
  Dvs. medarbejder skal indtaste en start og slut tid for rejsen.
  Start og slut tid kan være på forskellige datoer.

 2. "Tilføj rejseformål og destination" aktiveret til registreringstypen.

Visning af registreringen gemt i medarbejderens kalender

💁 I eksemplet ovenfor har medarbejderen en rejse på 102,5 timer.

Godkendelse af rejseformål og destination

💁 Registreringen sendes til godkendelse inkl. registreret information om rejsens formål og destination. Samt evt. udfyldt notefelt.

Lønudbetaling af diæter

Eksportér diætgrundlag til jeres lønsystem? 
Opdatér en tæller med antal rejsedage til lønsedlen?

Klik: Løn Admin -> Eksport -> Løneksport med periodestyring

Overblik over diæt-eksporten:

 1. Registreringstypens betegnelse.

 2. Medarbejderens lønnummer.

 3. Sats/tarif oprettet til registreringstypen.

 4. I eksemplet ovenfor afregnes diæter i ift. antal rejestimer registreret.

 5. Eksportér til jeres lønsystem

💁 Læs mere om oprettelse af lønsystem-eksport med periodestyring klik her!

Andre opdateringer du måske har overset...

Besvarede dette dit spørgsmål?