Modulet Andet fravær tidligere betegnet Orlov kan nu ændres til fri betegnelse

Det er nu muligt at ændre betegnelsen Andet fravær til en anden betegnelse på politik niveau.

Dvs. betegnelsen kan ændres til eksempelvis "Orlov" for alle eller udvalgte politikker. Eller betegnelser kan målrettes forskellige lande:

📑 Opret andre fraværstyper

💁 Vi anbefaler at modulet "Andet fravær" anvendes til registreringstypen "Ferie for egen regning (nyansatte) fordi modulet ikke tæller registreringer oprettet over weekender.

Fandt du dit svar?