Alle samlinger
Information fra BitaBIZ
Information fra BitaBIZ
Opdatering til Rapport-biblioteket: Restferie per valgt måned
Opdatering til Rapport-biblioteket: Restferie per valgt måned

Ny Excel API rapport der viser restferie-saldo per valgt måned

Esben Hedegaard avatar
Skrevet af Esben Hedegaard
Opdateret over en uge siden

Ny rapport til jeres rapport-biblioteket

Nu er restferie-rapporten der viser restferie-saldoen per valgt måned i et år publiceret til jeres Rapport-bibliotek:

Klik: HR Statistik -> Rapport-bibliotek -> Hent rapporten Restferie -> Indsæt jeres API nøgle -> Opdatér:

Hvad kan rapporten anvendes til?

 • Feriepengehensættelser
  Eksempelvis kan rapporten vise antal restdage per ultimo december måned

 • Afstemning af restsaldi per måned ift. jeres lønsystem

 • Overblik over restsaldi per afdeling, selskab, personalegruppe i valgt måned

 • Overblik over restsaldi på tværs af lande og ferieafholdelsesperioder

Hvordan virker rapporten?

 1. Vælg kalenderår

 2. Vælg måned

 3. På baggrund af valgt kalenderår og måned vises de ferieår der kan vælges imellem. Vælg det ferieår du vil have restsaldoen for.


  Eksempel til valg af ferieår:
  Hvis du klikker "2021" & "December", så vil du kunne vælge imellem 2 ferieår. Gammelt ferieår der slutter 31.12.2021 og nyt ferieår der slutter 31.12.22. Det er fordi de 2 ferieår overlapper hinanden i den valgte måned.  Du har følgende valgmuligheder:

  1. vælg det ferieår du vil have saldoen for
  -eller-

  2. vælg begge ferieår for at få saldoen per december for begge ferieår:

  Klik: CTRL 01-09-2021 - 31-12.2022 + CTRL 01-09-2020 - 31-12.2021

ℹ️ Rapporten viser altid restferie-saldoen per ultimo valgt måned.

Byg-selv. Opret rapporten i jeres PowerBI eller Excel?

API´et vi anvender til at levere rapporterne i Rapport-biblioteket er åbent tilgængeligt.

Andre opdateringer du måske har overset...

Kommende opdatering...

 • En hel ny Team Kalender med mulighed for at anonymisere fraværsårsagen til generel "Out of Office" betegnelse. Den nye Team kalender får også 3 måneders planlægningsview og mulighed for at vise fødselsdage og mærkedage.

Besvarede dette dit spørgsmål?