Restferierapport - per valgt måned

Excel API rapport der viser restferie per valgt måned

Esben Hedegaard avatar
Skrevet af Esben Hedegaard
Opdateret over en uge siden

Rapporten beregner restferiesaldoen per en valgt måned.

Den enkelte medarbejders restferiesaldo i rapporten beregnes således:

-> overført restferie overført af løn Admin fra gammelt ferieår

<-> manuelle justeringer oprettet af Løn Admin (enten plus eller minus justering)

-> ferieoptjening der følger optjeningsreglerne tilkoblet medarbejderens politik:

 • Ved månedlig ferieoptjening vises ferieoptjeningen per valgt måned

 • Ved årlig ferieoptjening vises ferieoptjeningen for hele året uansat valgt måned

<- godkendte feriedage oprettet til og med valgt måned

= REST-FERIE-SALDO ultimo for valgt måned

💁 Afholdte løntræksdage tæller ikke med i restsaldoberegningen.

Alle medarbejdere på tværs af personalegrupper og lande vises i rapporten.

Man kan vælge at få vist alle medarbejdere på tværs af lande og personalegrupper eller man kan vælge kun at få vist et valgt ferieår/land/personalegruppe/afdeling via rapportens filtre:

Hvordan virker rapporten?

Klik på de 3 filtre for at få vist restferiesaldoen per valgt måned:

 1. Vælg kalenderår

 2. Vælg den måned du ønsker en restsaldo for
  (en valgt måned er altid ultimo)

 3. Vælg det ferieår du ønsker en restsaldo for.
  Hvis I har flere lande med forskellige ferieår, filtreres lande fra ved at vælge det ferieår, der ønskes restsaldo for per valgt måned.
  Anvend evt. filtrene for yderligere filtrering som vist ovenfor.

Eksempler...

Hvad er restsaldoen per ultimo december 2021 for afsluttet ferieår?

Klik:

 1. 2021

 2. December

 3. 01-09-2020 - 31-12.2021

ℹ️ Restsaldoen er kun for valgte ferieår. Nyt ferieår der overlapper medtages ikke!

Hvad er restsaldoen per ultimo december 2021 for nyt ferieår?

Klik:

 1. 2021

 2. December

 3. 01-09-2021 - 31-12.2022

ℹ️ Restsaldoen er kun for valgte ferieår. Gammelt ferieår der overlapper medtages ikke!

Hvad er restsaldoen per ultimo december 2021 for både gammelt og nyt ferieår?

Klik:

 1. 2021

 2. December

 3. CTRL 01-09-2021 - 31-12.2022 + CTRL 01-09-2020 - 31-12.2021

ℹ️ Restsaldoen for begge valgte ferieår vises per medarbejder og summeres op i total feltet.

Hvad er restsaldoen per ultimo august 2022 for både danske, amerikanske og norske medarbejdere?

Klik:

 1. 2022

 2. August

 3. CTRL 01-09-2021 - 31-12.2022 + CTRL 01-01-2022 - 31-12.2022
  (anvend evt. flere filtre i rapporten)

Hvordan henter jeg rapporten og opdaterer den med vores data?

Besvarede dette dit spørgsmål?